Роден е в Лъв, горд и чувствителен, на моменти до степен да се изолира от всички и да ближе рани, защото е неразбран. Има навика да проявява доверие към хората, но не винаги ги преценява правилно. Роден е на дата на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускал в миналите си прераждания. Съдбовният му път изисква да не е прибързан и да обмисля добре действията си.