Родена е във Везни на дата на кармична разплата, която си е избрала сама и е причина за трудностите в живота й. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускала в миналите си прераждания. Съдбовният й път изисква да не е прибързана, да обмисвя добре действията си, защото ако се съобрази с това изискване ще се нареди сред гениалните, а ако не го стори, то ще е заради мързела й, който води до себеунищожение.