Описание на карта:  Слънце и две сърца

Ще се обвържете в интимна връзка, а решението ще вземете през деня. Може да сте на улицата или на работното си място, но веднага ще се свържете с обекта на вашите чувства, за да го информирате, че вече сте готови да споделите изгарящите ви чувства, страст или че даже сте готови да свържете живота си с обекта на вашата бликнала любов.
Последни статии
  • Астрологията не е мисъл-форма
  • Лунен календар на красотата за септември 2020
  • Интересни планетарни аспекти за септември 2020