Везните, родени в годината на Кучето, са орисани да направят опит да променят характера си, да осъзнаят негативите си, да не прекаляват с язвителната критика към всеки и всичко, ако искат да не се окажат в предизвикана от тях самите изолация в началото на лятото, която трудно ще надмогнат. Останалите представители на Везни, без значение дали управляват собствен бизнес или работят за някого, е време да се огледат и да преценят дали са в своята среда или е време да сменят деловото си обкръжение и професионалния си път. Застоят може да ги разболее и тласне към алкохол и опиати. От тях зависи да го избегнат, да са дейни и отговорни и да ценят съветите на по-опитните от тях. Здравето им зависи от психическото им състояние, умението да избягнат нервното напрежение и присъствието на дразнители около себе си. Семейните може да имат неразбирателство, ако пренасят несгодите си от работа у дома. Необвързаните, които търсят половинката си, да излизат с компания, да общуват, да не се крият от познанства.