Родените в Телец и в годината на Кучето ще се радват на благоволението на Съдбата, която им поднася заслужени дарове заради тяхното трудолюбие и отговорно отношение към всичко, което предприемат, а също и заради тяхната човечност, дори и когато осъзнават, че правят непоискано добро и знаят, че ще им се върне като зло. Годината на Кучето е благоприятна за всички хора, родени в Телец. Орисани са да работят, да се възползват от своите добри възможности, особено в началото на лятото, да планират желаните и отлагани до момента инвестиции. Съветвам ги да преценяват начинанията си от всички страни и да ги забравят, ако носят риск и са предпоставка за загуби. Да внимават какви сдружения създават и да избягват тези, при които може да има недоизказани претенции от другата страна. Предупреждавам, че мнозина ще са склонни заради обичайната си добронамереност да допускат некомпетентни помощници или всезнайковци, които им пречат на работата с опитите да се наложат. Телецът се радва на добро здраве през тази година, ако не допуска преумора. Преяждането му вреди. В личните отношения на семейните цари хармония. Несемейните ще имат интересни запознанства.