Родените в Рак и в годината на Кучето ще се радват на благоволението на своята година, защото са отговорни към дадените обещания, умеят да са съпричастни към чуждата болка и страдания, но с мярка и без да правят непоискано добро, което е положителна промяна при тях. Останалите представители на Рак няма да бъдат доволни и в хармония със себе си в годината на Кучето. Проблемите им се коренят в многото задачи, които са си поставили през годината, без да се съобразяват с действителните си възможности. Провалите ги депресират и разболяват, а причината е в целия свят, който не ги разбира и отказва да ги подкрепи... и да им слугува. Здравето им зависи от желанието да си дават почивка, да се вглеждат в себе си и да осъзнават какво иска от тях физическото им тяло, но без да си внушават несъществуващи страдания. В любовта също си създават сами проблеми, защото са изпълнени с недоверие към партньорите си или към потенциалните такива и избягват романтичните срещи, предпочитайки самотата.