Автор: Светлана Тилкова-Алена

1 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Юпитер. Денят му на раждане е носител на целеустременост, амбиция, борбеност, инат и желание да гони винаги върха, дори и ако не го заслужава. Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията.

2 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Венера, която е управител и на знака. Заради деня си на раждане ще бъде неуверено, колебливо при взимане на решения. Съдбовният му път изисква да анализира живота си, когато стане самостоятелно и да гради професионална кариера.

3 ОКТОМВРИ – СЪБОТА
Детето, роден в този ден, е повлияно от Везни и от управителя на деня Сатурн, чието влияние може да спира бъдещото му развитие, защото ще го подтиква към дълъг размисъл преди да вземе едно или друго решение. Заради тази комбинация то ще бъде общително и често ще сменя средата си, ще бъде чаровно и готово да помогне. Съдбовният му път го орисва да гради положителна карма и материална стабилност.

4 ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Везни и управителя на деня Слънцето. Ако само си е избрало да се роди в този ден, е орисано на кармична разплата, за да изчисти кармата си от грешки, които е натрупало в миналите си прераждания. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си и прекалената си чувствителност, за да избегне неуспехите, които ще са плод на неговата прибързаност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 ОКТОМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, повлияно от Везни и от управителя на деня на деня Луната. Ще бъде устремено към стабилност не само заради влиянието на неговия зодиакален знак, а и заради вибрацията в деня му на раждане. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

6 ОКТОМВРИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден е подвластно на Везни и на управителя на деня Марс. Ще бъде устремено към стабилност не само заради влиянието на неговия зодиакален знак, а и заради вибрацията в деня му на раждане. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да не надскача възможностите си.


7 ОКТОМВРИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и да управителя на деня Меркурий. От една страна ще се стреми към равновесие, а от друга -ще налага агресивно идеите си, особено ако реши да гради професионална кариера, но задължително в интелектуалната сфера. Ще умее да осъзнава и поправя грешките си и да поднася идеите си така, че да бъдат приети. Съдбовният му път изисква да общува, но е добре да внимава кого допуска до себе си.

8 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Юпитер. От една страна, ако само си е избрало този ден е орисано на кармична разплата и трудности в живота си. От друга ще говори омайно и ще има винаги хора на които може да разчита. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите без странична помощ. Денят не е добър избор за секцио или за предизвикано раждане.

9 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Венера, която е управител и на знака. Ще бъде устремено да въвежда ред в хаоса, с думи и с юмруци, ако се налага. Ще говори омайно, но заради вибрацията в деня на раждане ще бъде амбициозно и целеустремено и готово с агресия да налага волята си. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън България.

10 ОКТОМВРИ – СЪБОТА
Детето, роден в този ден, е повлияно от Везни и от управителя на деня Сатурн, чието влияние може да спира бъдещото му развитие, защото ще го подтиква към дълъг размисъл преди да вземе едно или друго решение. Ще бъде амбициозно и целеустремено, но и много инатливо, което ще му вреди при постигане на житейски цели. Съдбовният му път изисква да се стреми и да постигне стабилност в професионалния и личния си живот и хармония в отношенията.

11 ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Везни и управителя на деня Слънцето. Денят му раждане изисква да е уверено и да крачи по отредения му път, без да се отклонява от него заради нечии искания или желания. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

12 ОКТОМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, повлияно от Везни и от управителя на деня на деня Луната. Заради деня му на раждане ще бъде човеколюбиво, добронамерено и готово да помогне. Ще бъде слънчево създание, което ще грабва с чара си. Общителността му може да е причина да привлича неподходящи хора към себе си. Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност.  

13 ОКТОМВРИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Марс. Ако само си е избрало този ден е орисано на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в миналите си прераждания. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си и прекалената си чувствителност към страданията на хората. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 ОКТОМВРИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Меркурий. От една страна ще е любопитно и постоянно ще търси компанията на някого, защото не търпи самотата. От друга ще се стреми към промени и пътувания, а мнението си ще налага с агресия и безапелационно. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

15 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Везни и от управителя на деня Юпитер, който е причината да не се съобразява със съдбовните си изисквания и да застава срещу себе си. Ще бъде устремено към стабилност, но с изискването да постига целите си по честен начин, за да не търпи Съдбовни наказания. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да не надскача възможностите си.

16 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Венера, която е управител и на знака. Денят му на раждане му отрежда второто място в живота, ако иска да успява и да не му вредят при стремеж към първото, заради невъзможност и нежелание да изяви себе си в свои предходни прераждания. Съдбовният му път е причината да се стреми за общува, но не винаги с подходящите хора. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 ОКТОМВРИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Сатурн, който го принуждава да обмисля добре и по-бавно действията и решенията си. Ако само си е избрало този ден, е орисано на кармична разплата, която ще е причина за трудностите в живота му.  Съдбовният му път изисква да се справя с трудностите без странична помощ. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Слънцето. Денят му на раждане, ако си го е избрало само, го орисва на кармично наказание, заради факта, че в предишно прераждане е било материален егоист. В настоящия живот ще бъде егоист по отношение чувствата на околните. Съдбовният му път изисква да живее извън родината си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 ОКТОМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Луната. Ще бъде амбициозно и целеустремено, но и инатливо и склонно да прави непоискано добро. Също така ще очаква да е винаги изкачено на пиедестал, хвалено и словославено. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията.

20 ОКТОМВРИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Марс. Ще бъде чувствително, меланхолично и на моменти влюбено в себе си. Ще е колебливо и неуверено до мига на своето пробуждане и осъзнаване на мястото си в този живот. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в сферата на изкуството.

21 ОКТОМВРИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде общително и човечно, но не бива да прави непоискано добро. Научете го да преценява правилно хората, които допуска до себе си. Съдбовният му път изисква да печели с труда си пари и да твори само положителна карма.

22 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден е подвластно на Везни и на управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало този ден, е орисано на кармична разплата, която ще е причина за трудностите в живота му, като му налага изискването да се научи за прозорливост и предпазливост, за да избягва само дебнещите го опасности. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, родено до 02.11 ч. е повлияно от Везни, а след този час е повлияно от Скорпион и на управителя на деня Венера, която от една страна ще го превърне в чувствително, но от друга ще налага мнението си на всяка цена без оглед на средствата. Денят му на раждане го орисва на кармична отплата и на Съдбовна закрила, ако осъзнава грешките си. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

24 ОКТОМВРИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпион и от управителя на деня Сатурн. Денят му на раждане го орисва на кармична отплата и на Съдбовна закрила, ако не поставя парите като своя основна житейска цел. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

25 ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Слънцето. Ще бъде устремено към духовно и интелектуално израстване, но на моменти ще взима по-бавно решения или ще е импулсивно е неконтролируемо. Съдбовния му път изисква да общува, но е добре да внимава какви хора допуска до себе си.

26 ОКТОМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпион и от управителя на деня Луната. Денят му на раждане, ако си го е избрало само, го орисва на кармична разплата и на трудности, чрез които ще чисти кармата от грешки, допускани в неговите минали прераждания. Ще бъде устремено към материална стабилизация. Съдбовният му път изисква да се справя само с трудностите в живота си. Денят не е добър избор за секцио или за предизвикано раждане.

27 ОКТОМВРИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Марс. Както ще бъде импулсивно, емоционално и инатливо, на моменти ще е замислено и затворено в себе си, но готово да отговори с неочаквана агресия, ако някой се опитва да навлезе в неговото лично пространство. Съдбовният му път изисква да живее извън родината си.

28 ОКТОМВРИ – СРЯДА
Детето, роден в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Меркурий. Агресивно и амбициозно, целеустремено и инатливо - това са неговите основни характеристики. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията.

29 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Юпитер. Орисано е на най-тежка кармична разплата, заради липса на себеизява в негови минали прераждания. Сега е длъжно да не се отклонява от пътя си, да се докаже пред околните и да върви към своите цели, съгласно отреденото му от Съдбата. Съдбовният му път изисква да гради кариера в интелектуалната сфера. Денят не е добър избор за секцио или за предизвикано раждане.

30 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Венера, която от една страна ще го превърне в чувствително, но от друга ще налага мнението си на всяка цена без оглед на средствата. Научете го да е толерантно към чувствата и желанията на околните, да цени подадената ръка, вместо да се стреми към познанства само с хора, които може да са му полезни.  Съдбовният му път изисква да печели само парите си и да си осигури финансова независимост.

31 ОКТОМВРИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпион и от управителя на деня Сатурн. Ако само си е избрало този ден, е орисано на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му, които може да преодолява с лекота. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.