Автор: Светлана Тилкова-Алена

1 ЮНИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Марс, който ще е причината на моменти да е агресивно и нападателно, когато иска да наложи мнението си. Ще бъде целеустремено, любопитно, инталиво и амбициозно, заради зодиакалния знак и вибрацията в деня на раждане. Съдбовният му път изисква да общува, но е добре да внимава какви хора допуска до себе си.

2 ЮНИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Меркурий планетата управител и на знака. Денят му на раждане е причина да е колебливо и неуверено, много любвеобвилно и готово да помогне на всеки, а на моменти ще е склонно да прави непоискано добро. Съдбовният му път изисква да преодолява допълнителни трудности, породени от странични фактори.

3 ЮНИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Юпитер, който ще го зарежда с инат и агресия. Ще бъде общително, приказливо и ще сменя често средата си, ще е чаровно и любвеобвилно. Да не допускате до него хора, които не са добронамерени, защото ги усеща и докато е малко може често да е нервно и напрегнато. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина, в подкрепа на вибрацията на деня.

4 ЮНИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Венера. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности в живота, за да изчисти негативите от свои предишни прераждания. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 ЮНИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Сатурн, който ще го спира в устрема му, за да не сгреши вярната посока. Заради вибрацията в деня му на раждане ще задоволи жаждата на Близнаци, да пътува по света и да го опознава. Съдбовният му път изисква да гради кариера в интелектуалната сфера.

6 ЮНИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Слънцето. Вибрация в деня му на раждане е причина за стабилност и умение да живее в хармония с околните. На моменти може да проявява агресия, ако усеща с годините, че около него не всички хора са добронамерени и коректни. . Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност.

7 ЮНИ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Луната. Вибрация в деня му на раждане е причина за стабилност и умение да живее в хармония с околните, да върви по пътя на духовното си и интелектуално израстване и да гради успешна професионална кариера. Съдбовният му път е причината да е емоционално и да не приема дори полезната критика.

8 ЮНИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Марс, който ще е причината на моменти да е агресивно и нападателно, когато иска да наложи мнението си. Денят му на раждане, ако си го избрало само, го орисва на кармична разплата и материални стремежи. Няма лошо да се стреми към финансова независимост, но е длъжно да твори положителна карма с околните и да чисти натрупаната негативна. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9 ЮНИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Меркурий планетата управител и на знака. В живота си може да бъде човечно и готово да помогне. Ще бъде забързано, импулсивно и неуправляемо. Денят му на раждане е носител на инат, амбиция и целеустременост, но и на агресия. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите, за да живее спокойно и безпроблемно.

10 ЮНИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Юпитер, който ще го зарежда с инат и агресия. Ще бъде човеколюбиво, изтъкано от добри намерения и готово да помогне. Денят му раждане го зарежда с амбиция и целеустременост, но дали ще успява в живота зависи само от него и умението да не се подценява и да върви устремно към върха. Съдбовният му път изисква с годините да общува, но да го научите добре да преценява хората и да не допуска използвачи.

11 ЮНИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Венера. Денят му на раждане изисква да върви по пътя си, отредения му по Съдба или избрания в хармония със заложеното му от самото него, без да се отклонява заради родителски съвети и нечии несбъднати мечти. Съдбовният му път изисква да се справя с трудностите в живота си само.

12 ЮНИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Сатурн, който ще му пречи да е прибързано и ще му помога да обмисля добре действията си. Денят му на раждане го зарежда с желание да е общително, да се запознава, да сменя средата си, да е сред нови хора, но е добре да внимава кого допуска до себе си. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън своята родина.

13 ЮНИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Слънцето, което ще е причина да помага на хората в беда. Ако си е избрало само този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности в живота, но и на подкрепата на числото 13. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 ЮНИ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Луната. Денят му на раждане е причината да се стреми към промени, типично за представител на Близнаци, да пътува много по света, но го научете да изгради дом на едно място, където винаги да се връща. Съдбовният му път изисква да гради кариера в интелектуалната сфера.

15 ЮНИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Марс, който ще е причината на моменти да е агресивно и нападателно, когато иска да наложи мнението си. Денят му раждане ще го подтиква да се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията, които е длъжно да постига по почтен начин. Съдбовният му път е причината да се стреми към материална стабилност и финансова независимост.

16 ЮНИ - СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Меркурий планетата управител и на знака. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармично наказание, защото в предишни прераждания не е изявило възможностите си. Сега често ще се примирява с второто място. Съдбовният му път изисква да овладява прекалената си чувствителност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 ЮНИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Юпитер, който ще го зарежда с инат и агресия. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и трудности в живота, но и засилено желание да печели добре и да е финансово независимо. Съдбовният му път изисква да не е прибързано. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 ЮНИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Венера. Ако си е избрало само този ден на раждане, той го описва на кармично наказание, заради проява на материален егоизъм. Ще бъде инатливо и и в този живот ще проявява егоизъм по отношение чувствата на околните. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си и да крачи бавно по житейския си път. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 ЮНИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Сатурн, който ще му пречи да е прибързано и ще му помога да обмисля добре действията си. Денят му на раждане е причината да е амбициозно и устремено към върха. Инатливо и упорито, трудно чува съветите на околните. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си.

20 ЮНИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Слънцето. Денят му на раждане е причината да е колебливо през първите години от живота си, докато намери своето място. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите по пътя си само.

21 ЮНИ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден до 06.33 ч е подвластно на Близнаци, а след този час е подвластно на Рак, и на управителя на деня Луната - управител и на знака, затова ще е по-затворено в себе си. Ще е общително и устремено често да сменя средата си, напористо и на моменти агресивно, ако не успява да убеди околните в правотата си.Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина.

22 ЮНИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Марс, който е причина на моменти да налага инатливо и с агресия мнението и да командва хората от своето обкръжение. Денят му на раждане, ако си го е избрало само, го орисва на кармична разплата и трудности в живота. От малко го приучете да развива предпазливост и прозорливост, за да се предпазва само от дебнещите го опасности. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 ЮНИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Меркурий. От друга страна заради деня си на раждане е орисано на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако се научи да търси причината за неуспехите в себе си, а не в околните. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

24 ЮНИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Юпитер, който ще е причината да постига с агресия целите си. Денят на раждане му дарява кармична отплата, ако не проявява егоизъм по отношение на материалното, не поставя парите на първо място в живота си и не се стреми да има много без може да използва натрупаното. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност.

25 ЮНИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Венера, която ще го превърне в човечно и любвеобвилно. Денят му на раждане го орисва на интелектуални и духовни стремежи, на анализ и себеанализ, но интелектуални и научни занимания, но на моменти и на песимизъм и черногледство. Съдбовният му път изисква да овладява прекалената си чувствителност.

26 ЮНИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Сатурн, планета, която го предпазва от прибързани и необмислени действия. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и на трудности в живота. Съдбовният му път изисква да не е прибързано. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

27 ЮНИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Слънцето. Денят му на раждане е причината да е амбициозно и инатливо до степен на агресия. Научете го на търпение и умение да избягва споровете и разправиите, заради властващата емоция. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си и да крачи бавно по житейския си път.

28 ЮНИ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Луната - управител и на знака, затова ще е по-затворено в себе си. Няма да му липсва инат и амбиция да е винаги на върха, но заради неумението да оценява правилно мига на успеха и на провала ще минава през спадове и възходи, докато научи уроците си и свикне на търпение. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си.

29 ЮНИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Марс, който е причина на моменти да налага инатливо и с агресия мнението и да командва хората от своето обкръжение. Заради вибрацията в деня му на раждане, орисваща го, ако си е избрало само този ден, на най-тежка кармична разплата и трудности, ако не се бори за изява и не доказва себе си. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите по пътя си само. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

30 ЮНИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Меркурий. Ще е общително, но не бива да забравя хората, които са му подавали ръка, когато вече не са му необходими, защото ще ги превърне в свои врагове. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина.