Автор: Светлана Тилкова - Алена

1 АВГУСТ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Сатурн. Ще бъде изключително амбициозно и целеустремено, но и инатливо и упорито. Научете го да не застава срещу себе си. Съдбовният му път изисква през живота си да преодолява трудностите без странична помощ, но ще успява защото ще ги приема като предизвикателство

2 АВГУСТ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на дена Слънцето, което е управител и на знака. Ще бъде подчинено на изискванията на неговата Съдба, забраняваща му да надскача своите възможности. Съдбовният му път изисква  да живее през по-голямата част от живота си извън своята родина.

3 АВГУСТ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Луната. Ще бъде общително, изпълнено с любов към хората, ще се стреми да грее в светлината на собствения си успех. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

4 АВГУСТ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Марс. Денят му на раждане, ако го е избрало само, го орисва на кармична разплата и трудности в живота, което няма да се хареса на гордия Лъв и често ще ги преодолява по необичайни начини. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера. Този ден не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 АВГУСТ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Меркурий. Съгласно вибрацията в деня си на раждане ще е променливо и устремено към пътувания, агресивно и всепомитащо, ако някой блокира пътя му. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност.

6 АВГУСТ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Юпитер. Вибрацията в деня му на раждане отговаря на неговата лъвска природа и го подтиква към стабилност и хармония в отношенията. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

7 АВГУСТ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Венера. Огнения знак ще създаде от него интелектуалец, готов за научни открития, осъзнаващ своята духовна същност, борбен и често непредвидим. Съдбовният му път изисква да не е прибързано.

8 АВГУСТ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на  Лъва и на управителя на деня Сатурн, който ще забава действията му и ще го предпазва от грешки. Денят му на раждане, ако го е избрало само го орисва на кармична разплата, а вибрацията, засилва материалните му стремежи, което е в хармония с желанието на Лъва да блести в лукс и материално благополучие. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9 АВГУСТ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден е подвластно на Лъва и на управителя на деня Слънцето, което го подтиква да е любвеобвилно и всеотдайно. Денят му на раждане го зарежда с  желание да е винаги в първите редици, но често не преценява как да постига целите си и ще бъде агресивно и нападателно. Съдбовният му път е причината да се стреми към запознанства и често да сменя средата си.

10 АВГУСТ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Луната, която въпреки че е амбициозно и целеустремено, го превръща и в меланхолично. Повлияно е от вибрация 1 - отговаряща на знака и на Слънцето и от десетката в деня му на раждане, които са причина да се стреми осъзнато към върха. Съдбовният му път изисква  да преодолява трудностите без странична помощ.

11 АВГУСТ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Марс. Денят му на раждане от една страна е причина за колебливост и неувереност. От друга повлияно от Луната с вибрация 2 е орисано да бъде на моменти бавно и да взима навреме дори и важните решения, въпреки че управителят на деня Марс ще коригира тези качества с неговото израстване. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина.

12 АВГУСТ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Меркурий. Денят на раждане е носител на стремеж към общуване, към запознанства, но ако бъде предадено детето ще е готово да прояви агресия с думите си, за да отдалечи от себе си виновниците. Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията.

13 АВГУСТ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Юпитер. Денят му на раждане е носител на избраната от него кармична разплата, ако само реши да се роди под влияние на тази вибрация, на трудности, с чието преодоляване чисти кармата си. Съдбовният му път изисква да върви по пътя на духовното си развитие и да гради професионална кариера. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 АВГУСТ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Венера. Ще бъде променливо, устремено да опознава света, но в същото време агресивно и нападателно, ако среща трудностите по пътя си. Съдбовният му път изисква да  постигне с труда си своята финансова независимост.

15 АВГУСТ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Дева и управителя на деня Сатурн, който ще го спира в устрема му, за да избягва грешките. От една страна е орисано да се стреми към стабилност и да раздава обичта си, а от друга му е отредено да постига целите си само по честен начин и никога за сметка на някой друг. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

16 АВГУСТ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден е подвластно на Лъва и на управителя на деня Слънцето, което го подтиква да е любвеобвилно и всеотдайно. Ако само е избрало да се роди в този ден е орисано на кармично наказание, заради липса на изява в предишно прераждане и в настоящия живот ще се налага да се примирява с второ място. Съдбовният му път изисква да не е прибързано. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 АВГУСТ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е повлияно от Лъв и от управителя на деня Луната. Ако само си е избрало този ден, е орисано на кармична разплата и трудности в живота си. Съдбовният му път изисква да  постигне с труда си своята финансова независимост. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 АВГУСТ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е  повлияно от знака Лъв, и от управителя на деня Марс. Денят му на раждане, ако го избрало само му носи кармично наказание, заради проява на егоизъм в предишни прераждания. Съдбовният му път е причината да е общително. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане

19 АВГУСТ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и от управителя на деня Меркурий. Ще бъде амбициозно, но и инатливо, очакващо винаги да е възкачено на пиедестал, дори и незаслужено и склонно често да се разпилява в губещи времето му занимания. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите само, като ги приема като предизвикателство.

20 АВГУСТ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и от управителя на деня Юпитер. Ще бъде колебливо през първите години от живота си, докато изживее своето мощно пробуждане и осъзнае мястото си в този живот. Съдбовният му път ще помага да ги преодолява ако се установи извън родината си.

21 АВГУСТ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Венера. Денят му на раждане е причината да е общително и да търси непрекъснато нови запознанства, но също така е способно да унижава и наранява хората, които са му помогнали, защото не умее да цени получената помощ и да благодари. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията.

22 АВГУСТ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден до 18.46 ч. е подвластно на Лъв, а след този час е повлияно от Девата и от управителя на деня Сатурн. Ако само е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Длъжно е да развива предпазливост и прозорливост, за да се пази само от дебнещите го опасности. Съдбовният му път изисква да  гради професионална кариера и да върви по пътя на своето духовно и интелектуално развитие. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 АВГУСТ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака си Дева и от управителя на деня Слънцето, което ще го превърне в съпричастно към страданията на хората. Денят му на раждане е носител на кармична отплата. Ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не вини околните за грешките си. Съдбовният му помага да печели парите си с лекота.

24 АВГУСТ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е повлияно от Дева и от управителя на деня Луната. Денят му на раждане е носител на кармична отплата и на закрилата на Съдбата, ако не поставя парите за своя водеща цел в живота. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и своята чувствителност.

25 АВГУСТ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Девата и от управителя на деня Марс. Денят му на раждане е носител на духовни и интелектуални стремежи, а след години към върхови постижение и кариерно израстване. Съдбовният му път изисква да не е прибързано.

26 АВГУСТ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Девата и от управителя на деня Меркурий. Денят му на раждане, ако си го е избрало само е носител на кармична разплата и трудности в живота, които е в негова полза да преодолява без странична помощ. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

27 АВГУСТ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Юпитер. Ще е общително и амбициозно, устремено на всяка цена да постига целите си, но и безкрайно инатливо. Съдбовният му път е причината да е общително.

28 АВГУСТ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Девата и от управителя на деня Венера. Ще гони с агресия и импулсивно целите си. Няма да прощава на хората, които му пречат и ще го отстранява от пътя си без оглед на методите. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите само, като ги приема като предизвикателство.

29 АВГУСТ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Девата и от управителя на деня Сатурн. Ако само си е избрало тази дата на раждане е орисано на най-тежко кармично наказание заради нежелание да изяви семе си в предишно прераждане. Съдбовният му път ще помага да ги преодолява ако се установи извън родината си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

30 АВГУСТ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака си Дева и от управителя на деня Слънцето, което ще го превърне в съпричастно към страданията на хората. Ще бъде общително, но и умерено в действията си и ще мисли дълго преди да вземе решение. Възможно е да не цени подадената ръка и оказаната помощ и да си печели неприятели. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията.

31 АВГУСТ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е повлияно от Дева и от управителя на деня Луната. Ако само си е избрало този ден е орисано на кармична разплата и трудности по пътя си, за да изчисти негативната карма, натрупана в миналите му прераждания. Съдбовният му път изисква да  гради професионална кариера и да върви по пътя на своето духовно и интелектуално развитие. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.