Между Овен и Рак съществува силно сексуално привличане, което ги тласка един към друг, без да са в състояние да преценят, че Огънят може да не отговори на мечтаните от Водата чувства и партньорът Рак да бъде сериозно наранен. Бракът между двамата трудно може да бъде щастлив. Изключение на правилото е, когато съществуват преобладаващи планети във водните знаци при партньора Овен и обратното – преобладаващи планети в огнените знаци при партньора Рак, но и тогава съвместното им съжителство си е чиста авантюра.