Опитите ви да се обвържете с нови сексуални партньори, въпреки че имате вече такива, ще ви донесат бъдещи душевни страдания. Ако сте семейни забравете изневярата и не допускайте скандали, ако бракът ви е хармоничен.