Български волейболист. Играе на поста централен блокировач. Заради силния си сервис е наречен "Пушката"

Подвластен е на Близнаци, променлив и неспокоен, и на вибрация в деня му на раждане, която е причина да се стреми да общува, често да сменя средата си и да търси постоянно начин да я обогатява, но не е застрахован и от разочарования. Съдбовният му път засилва стремежа му към общуване, но го предупреждава да внимава какви хора допуска до себе си.