Създател на обектно-ориентирания език за програмиране C++.


Роден е в Близнаци, на дата, която изисква да върви неотклонно по пътя си и да не се съобразява с хората, които искат да го отклонят. Умее да печели одобрението на околните със знания и интелект. Съдбовният му път изисква да изживее голяма част от живота си извън своята родина или много да пътува.