Български футболист, полузащитник. Син на легендарния футболист на ЦСКА Стойчо Младенов.


Роден е в Рак, на дата, която е носител на изискване да се развива в духовно и интелектуално отношение, в пълно противоречие с професионалното поприще което си е избрал. Съдбовният му път изисква да се стреми и постига стабилност в живота и хармония в отношенията, което няма да е лесно, ако не е в средата си.