Всички представители на Лъва, родени в годината на Овцата, въпреки че са орисани да даряват и да получават любов, през тази година проявяват странен инат и нетърпимост към критиката, а и към шегите, свързани с тях. Не бива да проявяват най-лошите черти на егото си, за да не отблъснат хората, които ги подкрепят и им помагат. Ще гонят упорито върха и ще го достигнат, въпреки че тяхната гордост е причина да отказват помощ.

Всички останали Лъвове ще имат успешна година, изпълнена с малко трудности и повече успехи, но и разочарования от делови партньори заради тяхното некоректно отношение. Не бива да се впечатляват. Трябва да са благодарни, че са стигнали до скривани истини, които са могли в бъдеще да им донесат още по-големи проблеми.  Да се въоръжат с търпение, когато приключват стари и започват нови отношения, и да преценяват добре партньорите си. В личните отношения съществува известно напрежение. Здравето им е стабилно, ако си наложат спокойствие.