Автор: Светлана Тилкова-Алена

През октомври и бедни, и богати са обсебени от мисли за лесно спечелени пари. Непочтеността в думи и дела е изявена. Разделеното ни общество е достигнало кръстопът с три пътеки, водещи към 2023 година. Две позитивни, една негативна. Разделението ще се задълбочи. Едната пътека на доброто изисква издръжливост, умение да сме компромисни, умерени, тактични, да сме господари на Съдбата си, но да не властваме върху живота на другите хора и да не ги насилваме да споделят път, различен от техния. Пътеката на Мрака ще изберат хората, за които духовното начало е ненужен товар в материалното им битие, за което ще помогнат и меланхолията и безразличието, обсебили мнозинството от нашето общество заради нежеланието им да се претоварват с работа и готовността им на всичко, за да богатеят ей така, от нищото и без усилия, с далавери. Третата пътека, отново на Светлината, е на всеотдайността, добротворството, пречистването на тялото и душата, умереността, такта и търпението, което ще ни помогне да носим полза на обществото, но и да творим полза за себе си. Привидно двете пътеки на Доброто се припокриват, но в същността си са различен житейски избор. Дори да сме инертни или пък борбени, ще изберем подсъзнателно по коя от пътеките да тръгнем и така ще получим отговор какво искаме и как да го постигнем до края на годината, а и през следващата. През септември здравето ни е следствие от собствените ни действия. Браковете са благодатни. Зачеването на деца ще се случва с лекота, дори и при семейства, които чакат с години. Партиите, политиците и правителството също ще са принудени да избират пътека, но тъй като в мнозинството си са потънали в измамни обещания, постоянен политически далтонизъм, заради който виждат бялото черно и обратното и личното облагодетелстване им е фиксидея, те без колебание ще изберат пътеката на Мрака. Многопластово, подтикващо към хаотичност е заложеното в хороскопа на България за месеца, но е време да се научим да четем между редовете, както не ни се е налагало да го правим в предходните девет години.