Непонятно за мразещите да мислят, но анализът на миналата и на първите два месеца от 2019 година е задължителен. От нас се иска да установим допуснатите грешки, за да не ни провалят до края на годината. Нужна е честност и смелост, душевна почтеност, малко да потиснем егото си и ще открием причината за личните и професионалните си трудности. Имаме възможност да печелим с лекота. Всички, родени в огнени знаци, да са внимателни, за да не се окажат подвластни на агресията на Юпитер в Стрелец, която ще ги подтиква към опити за непочтено забогатяване. Привидно лесно преодолими, проблемите водят неочаквано и сякаш необяснимо до задълбочаване на кризите заради присъствието на Лока Фортуна в Овен, засилващо желанието на мнозина да направляват живота на своите партньори, брачни половинки, деца чрез агресия и насилие върху тях.

Изискването на годината и на аспектите на планетите е правителствата на всички държави по света да открият пътя на диалога. Меркурий е ретрограден в периода 5–28 март и също налага своите ограничения. Във втората половина на месеца Слънцето в Овен подтиква към непочтеност, насилие, агресия заради прекомерно изявени материални стремежи, особено при хора, които искат, но не могат да печелят почтено. Сами си създаваме проблеми. Можем да избухнем в изблик на ярост или на ревност без никаква причина, което на свой ред или ще ни създаде неприятели на работното място, или ще съсипе градения с години наш авторитет. Прекалено настойчивите ни искания да бъдем оценени и да получим признание заради постиженията ни може да бъдат неправилно разбрани и ефектът да е обратен. Месецът е подходящ за детайлна оценка на управлението на държавата от началото на мандата и промени в кабинета. Сега е моментът за смяна на министри, за да бъдат спестени неочаквани проблеми. Проучвания за чистотата на водните басейни и почвата може да изненадат управляващите с открития, продължаващи и в следващите месеци. В средата и края на март съществува опасност от наводнения заради затлачени корита на реките и непочистена канализация в населените места. Стомашното неразположение заради замърсена питейна вода ще изтормози не малко хора.