Месец май ни позволява да поставим желаното ново начало, но прибързаността в действията ни води до пагубни и трудни за осъзнаване последици. Едната причина за тази прибързаност е поредната доза егоцентризъм, особено в хората на по-низши служебни позиции, които искат бързо да напреднат, дори и без нужните знания и умения, и да забогатеят, но не от заплатата си. Втората причина е мечтата за бързи пари, но ако може, лесни, и примамливи предложения за инвестиции, дори и незначителни, които увеличават липсващото самочувствие на „инвеститорите“, пък за последиците и загубите ще мислят след това с тайната надеждица, че може да не ги споходят. Да, но сме в годината на Уран, която не допуска меркантилните въжделения на хората да надмогнат интелектуалното и духовното израстване. Планетата би подкрепила и взела под крилото си всеки, който с труда си постига мечтаното материално статукво по честен начин. Месецът изисква с прозорливост и интелект, но и със засилено внимание да подбираме житейската и професионалната си среда, ако не искаме да се окажем ненужни. Хора с идеи, оригинално и прогресивно мислене често са неразбрани, заради което са готови да налагат агресивно мнението си, но си печелят неприятели. Съветът на Уран през този месец е да забравим песимизма си, да виждаме светлината и надеждата, да работим и да се себеусъвършенстване, а успехът ще е нашият дар. В политическия живот на България също е подходящият момент да настъпят промени, обвързани с грижата за хората. Годината изисква да се сключват договори за инвестиции само ако създават работни места за българите. Задължителен е контролът върху плодовете и зеленчуците, защото аспектите на планетите говорят за опасност от хранителни отравяния заради заразено наше и чуждо производство. Наводненията отново заплашват градове и села в държавата.