През целия месец емоцията властва в дните и нощите на всички нас. Невиждано от много години по силата си противопоставяне между доброто и злото взима своята дан през месеца. Краят е неизвестен и непредвидим, без възможност да бъде предотвратена или занижена вредата за България. Единственото спасение е агресията на тези, които не успяват да се изявят по интелигентен начин, да се превърне в слабост заради противопоставянето на обществото и недопускането на група първични хорица без идеали да тормозят всички. При правилни действия месец май гради нов авторитет и уважение към държавата. Наивници, мечтаещи за лесно и бързо забогатяване, падат в капана на измамници, от които се спасяват обеднели, а някои от тях и разболели се. Неуравновесени хора бягат от реалността и може да пропаднат в химеричния свят на мечтания, фантазии и илюзии. Последиците са безпомощност, опиати, алкохол и самоубийства. Съществува опасността след поредица по-спокойни години в България да нахлуят секти с уж благородната цел да ни осигурят вечен живот и да объркат съзнанието на изпадналите в бедност заради мързела им, болни или лабилни хора, загубили желание да се борят сами с трудностите, дори и с лесно преодолимите. Проявите на безпричинна, неоправдана агресия и насилие са чести. Правителството е подложено на натиск заради самоубийствата на хора вследствие на късно или неправилно поставена диагноза, забавено или грешно лечение, липса на лекарства. Не е изключено да се появят „добротворци“, лекари или медицински персонал, готови срещу лично облагодетелстване да „помогнат“ на пациент да се пренесе в незримия свят, най-вече в семействата на алчни хора, които вече нямат търпение да получат наследството си от болния роднина, вкопчил се в живота. Звездните аспекти са притеснителни, защото имат силата да създадат сериозни проблеми на правителството, но и достатъчно време кризата да не бъде допусната. В личните отношения противопоставянето е изявено. Цената му е яснота дали семейните партньори са орисани да остареят заедно, или е време да тръгнат в различни посоки. Необвързаните ще направят своя краен избор, ако се колебаят дали техните партньори са подходящите и по лична преценка да се разделят. През май, отбелязващ края на втората година от управлението на третото правителство на Борисов, напредъкът в международните отношения дава своите дългоочаквани плодове. А всички ние отново сме във властта на Нептун в Риби, изложени на опасност от природни бедствия, наводнения, порои, свлачища и срутища.