Автор: Светлана Тилкова-Алена

През юни, когато до 23-и Меркурий е в ретроградното си движение, трудностите са нашият дар от Съдбата, за да докажем новото ниво на духовно и интелектуално израстване, до което сме достигнали, и умението чрез новите знания да надмогваме дори и наглед невъзможните препятствия. Стига да не се притесним и без причина да изпаднем в паника, пред нас е широко отворен пътят към новите цели и успехите, за които мечтаем. Предпазливостта в новосъздадените отношения е задължителна, за да не търпим разочарования заради вредителите, които сами сме поканили в живота си. Самотата в дните, избрана или наложена, липсата на подкрепа, неспособността у мнозина да потушат емоциите и гнева си са причина за действия, водещи до агресия и физическо насилие, без значение срещу кого и за какво. Важното е насилниците, неспособни да осъзнаят причината за поведението си, да бъдат възмездени чрез собствената си агресия и ако може, целият свят да си получи заслуженото. От една страна, потърпевш може да е всеки нищо неподозиращ за нечии нереални мечти, за липсата на достатъчно доходи, за отсъстващата любов и обич в семейството, което са създали или в което са се родили. От друга, ако има такива хора около нас, имаме право в годината на Меркурий и бавния, но готов да твори добрини Вол, да се опитаме да им помогнем, но само ако бъдем помолени. Непоисканото добро е в наша вреда. В средата на месеца ще избликне алчността сред неудачници, учили зад граница, но не намерили професионално поприще там. Завърнали се безславно в България, те са готови да мъстят на сънародниците си, защото у дома, в родината си няма как да получат незаслужени или чужди блага. Такива хора мразят и протестират безплатно. Юни за пореден път засилва агресията и насилието, но подтикнато и от постоянните негативни репортажи в медиите, които са причина слабоволевите и лишени от смелост индивиди да губят представа за реалността и да се поставят в услуга на гладни за власт хора, които ги използват като физически насилници. Политиците да внимават с опитите да властват с грубост и вменяване на вина на опозиционните партии, защото Меркурий, дори и в края на месеца, навлязъл в директното си движение, налага кармични наказания, не по-малко тежки и неочаквани от вече наложените от Уран. И понеже Нептун е в Риби, новините за пострадалите хора от природните бедствия не бива да са драматично съобщавани или така поднесени, че да насаждат омраза към несъществуващи „виновници“, защото често вината е на безотговорните към собствения им живот и имущество, а природата е жестока при проявено безхаберие.