Първият месец на годината е белязан от хаотични разнопосочни стремежи. Част от хората, изживели застой заради пандемията, ще загърбят кризата в държавата и отново ще тръгнат към интелектуалното си израстване. Други ще правят опити да превърнат властовите си познанства на всички нива в материални приходи, но да са наясно, че ако очакват наготово да получат мечтаните блага, бързо ще се сблъскат със закона. Мнозинството ще продължи да битува в безхаберна омраза. Обществото ни стои пред труден избор. Ако намерим добра воля да надмогнем лутането и хаоса през изминалите две години и най-вече в пред¬ходната година на Меркурий, ако политиците говорят искрено, а не манипулативно – лъжовно, ако отстояваме правата си без агресия и улични метежи, а с разум, имаме шанса кризата в България да започне да се успокоява, но без скорошна възможност да бъде преодоляна. През януари ще има бум на междуличност¬ни проблеми, защото близки, познати или колеги, без да им е искан съвет и без да разбират, са напористи в професионалните си напътствия, убедени, че ще извлекат полза за себе си.

Всеки от нас, живеещите в България, е повлиян от присъствието на Лилит в дома на случайните контакти. Това означава, че мнозина, особено политиците, ще изявят тъмната страна на своя характер. Дали тя ще им покаже пътя към самопознанието и позитивната промяна, или ще ги подтикне към непочтеност, лъжа, измама в личните и професионални отношения, е индивидуален съзнателен избор. Утежняващ фактор в живота на народа е, че в дома на обществените контакти воюват три планети, водещи до разкол в отношенията заради продължаващото агресивно противопоставяне на поколенията, заради обидни, унижаващи, пренебрежителни думи на самовнушено превъзходство, и накрая от засиленото до крайност желание за лесно печелене на пари – чрез масови корупционни схеми, увеличена продажба на наркотици и хазартни измами. Януари е предвестник на спада или спирането на евросредства за България. Присъствието на Нептун в Риби предупреждава за наводнения.