Устремени сме да постигнем стабилност както в личния, така и в професионалния живот. Този устрем няма да подмине и желанието за стабилизация на държавно и междудържавно ниво, но чрез разрухата на закостенялото и отживяло времето си разбиране за лично, обществено, държавно развитие. Понятията стабилност и хармония няма да са еднакви в представите на хората и обществата, а Уран не обича ненужното противоборство – още една причина да създава предпоставки за раздели и нови съдружия, които да застанат на стабилната нова основа и да унищожат старата и доста поразклатена, дори и по отношение на моралните устои. Хората, заети най-вече с егото си и устремени да блеснат на всяка цена, ще се наложи да се смирят и да заработят в полза на обществото в годината на Уран. На предната линия ще излязат оптимистите, градивните интелектуалци и новаторите, които без притеснение са готови да експериментират, дори с цената на човешки страдания, за да отворят вратите към нови Вселени и срещи с разумни същества за цялото човечество. В политически план очакваме възход в икономическото състояние на България. Ако президентът, премиерът и министрите не съумеят да съхранят суверенното право на свободен избор на нашата държава при подписването на международни спогодби, е възможен опит за „договарянето“ на многогодишна зависимост на България от друга държава. Политически формации, които през 2018 и 2019 година са нанесли щети на държавата и са се опитали да сринат авторитета на българите чрез непочтеност зад граница, ги очаква челен тежък сблъсък с кармата им и с Уран. Много хора на планетата Земя ще се научат да общуват, ако са допуснали години наред да живеят в изолация заради невъзможност да надмогнат личните си страхове.