През февруари, в хармония с изискванията на Уран, въпреки препятствията, които ни поднася годината, сме устремени към интелектуално и духовно израстване. Свръхнадарените в интелектуално отношение хора имат шанса да достигнат високи постове и значителни постижения в своите държави и зад граница. Предупреждавам, че за да задържат успеха, трябва да победят своята избухливост, както и раздразнителността си от най-дребния и несъзнателен повод, особено при критика. Венера и Нептун са в съвпад в Риби и засилват стремежа на мнозина, особено ако са самотни, да открият голямата, истинска любов. За да заслужат този Съдбовен дар, без значение от възрастта им, са длъжни да се научат да гледат реално на живота, а не от висотата на разперените криле на своята фантазия и нереални мечтания. Така ще се предпазят от грешки и душевни страдания. Общителни, но и консервативни, особено родените във Водолей, имаме възможност да преценим отново, този път правилно, дали сме се обградили с подходящите партньори и приятели. Това изискване важи и за българското правителство, защото рискът да се подпишат „изгодни“ спогодби след 17 февруари, при ретрограден Меркурий, но във вреда на финансовата стабилност на България, съществува. Когато блесне истината за провалени сделки, виновните надали ще поемат вината си. Хората, седнали на креслата на най-висшите постове в държавата, имат забрана, с която няма да се съобразят, да пътуват зад граница уж делово, но с цел туризъм за държавна сметка. Наказанията ще са светкавични. Втората половина на февруари заради Нептун в Риби налага началото на обходите на речните корита и язовирите и тяхното почистване. Наводненията няма да се съобразят с човешките оправдания и безотговорност.