Автор: Светлана Тилкова-Алена

През август начинанията са нежелателни. Имаме възможност да изясним служебните и личните си отношения, да внесем хармония там, където сме я разрушили съзнателно или заради неприятни изживявания. По-често сме с нашите близки, търсим общуването. Възраждането на вярата в междуличностните отношения, в личното и семейното щастие помага на мнозина самотни да срещнат половинката си и дори да създадат семейство. Няма да са малко и хората, които се страхуват от сближаване със своите родители, защото са били наранявани или тормозени като малки, но при тях се налага вярата, че могат да са пример за подражание, различен от семейството, от което са избягали. Интелектуалците, бизнесмените, работещите в нечие подчинение или на ръководни позиции са длъжни през този месец да подредят плановете си така, че да поставят ново начало едва след като са завършили изостаналите задачи. Не бива да се захващаме с няколко начинания едновременно, колкото и да са примамливи и печеливши, за да избегнем провала, едно стига. Меркурий и през този месец отправя своето предупреждение да преценяваме думите си, за да не обидим и нараним някого, да не проявяваме агресия, която пак е житейско мото у мнозина, да сме уверени, когато налагаме мнението си. Празнодумството вреди, а вироглавото поведение, водещо до заядливи и обидни реплики, ни печели врагове. Ако имаме намерение да уволняваме или назначаваме нови служители, изискването е да действаме след добро обмисляне, а не защото някой „добронамерено“ ни е подшушнал клюка, която уж е за нас и ни е засегнала. През втората половина и в края на август политици ще са потърпевши от собствените си необмислени действия, без значение кое е управляващото мнозинство и каква е пъстротата на депутатите в парламента. От тях зависи заради меркантилните им действия да не си изпросят отстраняване и да потънат в забрава.