Автор: Светлан Тилкова-Алена

1 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Луната. От една страна ще е амбициозно и целеустремено, а от друга заради ината си ще допуска необратими грешки. Съдбовният му път изисква да печели парите си с своя труд.

2 НОЕМВРИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона и на управителя на деня Марс. Ще бъде умерено, тактично, на моменти колебливо и неуверено, затова е добре от началото на неговия жизнен път да го научите на упоритост. Съдбовният му път е причината да е емоционално и чувствително и да не приема градивната критика.

3 НОЕМВРИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Меркурий. Не е типично за едно общително човече да е на моменти агресивно и упорито, но е орисано и на това. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

4 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Скорпион и управителя на деня Юпитер, който го превръща в агресивно и нападателно. Ако само се е родило в този ден, е орисано на избраната от него кармична разплата, която ще е причина за трудностите в живота му. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 НОЕМВРИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на знака Скорпион и на управителя на деня Венера. Ще бъде общително, променливо като мнения и настроение, ще обича да пътува и да опознава света. Съдбовният му път изисква също да общува, но когато е усамотено ще преценява дали е допуснало до себе си верните хора.

6 НОЕМВРИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Скорпион и от управителя на деня Сатурн, който ще блокира опитите му да е прибързано. Заради деня си на раждане ще се стреми към стабилност и хармония в живота и ще ги постига и налага в живота на околните. Съдбовният му път изисква да се справя и с допълнителни трудности, породени от неочаквани фактори.

7 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Слънцето. Ще бъде борбено, устремено към духовното си и интелектуално израстване, но също така готово да помага на нуждаещите се. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България.

8 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Луната. Ако само е избрало този ден на раждане, то е орисано и на избраната от него кармична разплата, която ще му носи трудности в живота и в същото време ще има засилени материални стремежи. Съдбовният му път го подтиква към стабилност и хармония. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9 НОЕМВРИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Марс. Ще бъде готово да помага на хората. Ще е амбициозно, агресивно, но и инатливо и често ще застава срещу себе си. Добре е да го научите на целенасоченост в действията. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

10 НОЕМВРИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Меркурий. Вибрацията в деня му на раждане го превръща в инатливо, но амбициозно и изпълнено с желание да е винаги на върха. Съдбовният му път налага изискването на гради с труда си материалната си стабилност.

11 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Юпитер. Вибрацията в деня на раждане го превръща в колебливо и неуверено. Отредено му е да върви по своя път без да се отказва заради нечие желания. Съдбовният му път е причината да е чувствително и да не приема дори градивната критика, след която става отмъстително.

12 НОЕМВРИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона и на управителя на деня Венера. Ще бъде общително, а желанието му непрекъснато да се среща с нови хора е засилено. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

13 НОЕМВРИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Сатурн, който ще го принуждава да мисли добре преди да действа и ще му спести неприятностите заради прибързаност. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано и на избраната от него самото кармична разплата, която ще е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в минало прераждане. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Слънцето. Ще е прибързано със засилен стремеж към промени и пътувания и готовност да носи полза на хората. Съдбовният му път е причина да общува, затова е добре да го научите как да разпознава неподходящите приятелства.

15 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Луната, затова нетипично за знака ще е на моменти меланхолично и вгледано в себе си. Ще се стреми към стабилност и хармония в живота и отношенията, но трябва да постига целите си само по честен начини и никога за сметка на нечии неуспех или провал, за да не търпи Съдбовни наказания. Съдбовният му път също е носител на трудности, породени от странични фактори.

16 НОЕМВРИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Марс. Ако само е избрало този ден за раждане, търпи наказание заради липса на желание за изява в предишни прераждания, защото е искало да угоди на някого. Сега ще се наложи да се примирява с второто място в живота, ако не иска да го провалят. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 НОЕМВРИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона, и на управителя на деня Меркурий. Денят на раждане, ако го е избрало само, го орисва на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в миналите си прераждания. Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност на всяка цена. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона, и на управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармично наказание, заради проява на материален егоизъм в минали прераждания. Съдбовният му път е причината да се стреми да гради професионална кариера. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 НОЕМВРИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона и на управителя на деня Венера. Ще бъде общително, но изключително инатливо, целеустремено и амбициозно, готово да помита всичко на пътя си и да успява без оглед на средствата. Съдбовният му път изисква да гради материалната си стабилност със своя труд.

20 НОЕМВРИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везните и на управителя на деня Сатурн. Човеколюбиво, обичащо да се жертва за хората, не много общително, но ще разчупи своята колебливост и неувереност. Съдбовния му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

21 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Слънцето. Ще бъде общително, но често ще забравя подадената му ръка и ще е готово да отрича помощта, която получава, но си печели неприятели. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

22 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона, ако се е появило на този свят до 04.35 часа и на Стрелеца, ако е родено след този час и на управителя на деня Луната, затова ще е по-затворено в себе си на моменти. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности в живота. Съдбовният му път не позволява да е прибързано и не допуска да надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 НОЕМВРИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Марс. Орисано е на кармична разплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако се научи да търси причината за своите провали най-напред в себе си, а след това в околните. Съдбовният му път изисква да общува, но да се научи да разпознава неподходящите хора, които допуска до себе си.

24 НОЕМВРИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден е повлияно от знака Стрелец и от управителя на деня Меркурий. Съдбовният му път също е носител на трудности, породени от странични фактори, които е длъжно да преодолява само. Устремено към стабилност и хармония, то е орисано на кармична разплата, ако не превръща парите в своя основна житейска цел. Съдбовният му път също е носител на трудности, породени от странични фактори, които е длъжно да преодолява само.

25 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден е повлияно от Стрелец и от управителя на деня Юпитер, който е управител и на знака. Огненият знак ще го превърне в импулсивно, но и устремено към обогатяване с нови знания и умения. Ще върви по пътя на своето духовно и интелектуално израстване. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България.

26 НОЕМВРИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Стрелец и от управителя на деня Венера. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано по собствен избор на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, допускани в миналите му прераждания. Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност на всяка цена и към хармония в отношенията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

27 НОЕМВРИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Сатурн, който ще му пречи в безконтролния полет към поредната или към няколко цели едновременно. Ще бъде изключително амбициозно, но и импулсивно и инатливо. Научете го от малко да е целенасочено и да не се разпилява в безсмислени занимания. Съдбовният му път е причината да се стреми да гради професионална кариера.

28 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Слънцето. То е целеустремено, амбициозно, желаещо да е винаги на върха, но също така агресивно и инатливо. Съдбовният му път изисква да гради материалната си стабилност със своя труд.

29 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Луната, затова ще е по-затворено в себе си на моменти. Ако само си е избрало тази дата, то е орисано на най-тежка кармична разплата, която изисква от него да е борбено и амбициозно и да бъде винаги на върха в живота, за да изчисти кармата си заради пасивност и липса на изява в предишни прераждания. Съдбовния му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

30 НОЕМВРИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Марс. От една страна ще бъде общително и всеотдайно - от друга отмъстително, ако някой му пречи да постига целите си. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си