1 НОЕМВРИ 2019– ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на знака Скорпион и на управителя на деня Венера. От една страна ще е амбициозно и целеустремено, а от друга заради ината си ще допуска необратими грешки. Съдбовният му път му налага да постигне стабилност в личния и професионалния си живот и хармония в отношенията.

2 НОЕМВРИ 2019– СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Скорпион и от управителя на деня Сатурн, който ще блокира опитите му да е прибързано. Ще бъде умерено, тактично, на моменти колебливо и неуверено, затова е добре от началото на неговия жизнен път да го научите на упоритост. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

3 НОЕМВРИ 2019– НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Слънцето. Не е типично за едно общително човече да е на моменти агресивно и упорито, но е орисано и на това. Съдбовният му път изисква да печели парите си с своя труд.

4 НОЕМВРИ 2019– ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Луната. Ако само се е родило в този ден, е орисано на избраната от него кармична разплата, която ще е причина за трудностите в живота му. Съдбовният му път е причината да е емоционално и чувствително и да не приема градивната критика.
Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 НОЕМВРИ 2019– ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона и на управителя на деня Марс. Ще бъде общително, променливо като мнения и настроение, ще обича да пътува и да опознава света. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

6 НОЕМВРИ 2019 – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Меркурий. Заради деня си на раждане ще се стреми към стабилност и хармония в живота и ще ги постига и налага в живота на околните. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

7 НОЕМВРИ 2019– ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Скорпион и управителя на деня Юпитер, който го превръща в агресивно и нападателно. Ще бъде борбено, устремено към духовното си и интелектуално израстване, но също така готово да помага на нуждаещите се. Съдбовният му път изисква също да общува, но когато е усамотено ще преценява дали е допуснало до себе си верните хора.

8 НОЕМВРИ 2019 – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на знака Скорпион и на управителя на деня Венера. Ако само е избрало този ден на раждане, то е орисано и на избраната от него кармична разплата, която ще му носи трудности в живота и в същото време ще има засилени материални стремежи. Съдбовният му път изисква да се справя и с допълнителни трудности, породени от неочаквани фактори.  Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9 НОЕМВРИ 2019– СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Скорпион и от управителя на деня Сатурн, който ще блокира опитите му да е прибързано. Ще бъде готово да помага на хората. Ще е амбициозно, агресивно, но и инатливо и често ще застава срещу себе си. Добре е да го научите на целенасоченост в действията. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България.

10 НОЕМВРИ 2019– НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Слънцето. Вибрацията в деня му на раждане го превръща в инатливо, но амбициозно и изпълнено с желание да е винаги на върха. Съдбовният му път го подтиква към стабилност и хармония.

11 НОЕМВРИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Луната. Вибрацията в деня на раждане го превръща в колебливо и неуверено. Отредено му е да върви по своя път без да се отказва заради нечие желания. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

12 НОЕМВРИ 2019 – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Марс. Ще бъде общително, а желанието му непрекъснато да се среща с нови хора е засилено. Съдбовният му път налага изискването на гради с труда си материалната си стабилност.

13 НОЕМВРИ 2019– СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Меркурий. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано и на избраната от него самото кармична разплата, която ще е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в минало прераждане. Съдбовният му път е причината да е чувствително и да не приема дори градивната критика, след която става отмъстително. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 НОЕМВРИ 2019– ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Юпитер. Ще е прибързано със засилен стремеж към промени и пътувания и готовност да носи полза на хората. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

15 НОЕМВРИ 2019– ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона и на управителя на деня Венера. Ще се стреми към стабилност и хармония в живота и отношенията, но трябва да постига целите си само по честен начини и никога за сметка на нечии неуспех или провал, за да не търпи Съдбовни наказания. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

16 НОЕМВРИ 2019 – СЪБОТА
Детето, родено в този ден е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Сатурн, който ще го принуждава да мисли добре преди да действа и ще му спести неприятностите заради прибързаност. Ако само е избрало този ден за раждане, търпи наказание заради липса на желание за изява в предишни прераждания, защото е искало да угоди на някого. Сега ще се наложи да се примирява с второто място в живота, ако не иска да го провалят. Съдбовният му път е причина да общува, затова е добре да го научите как да разпознава неподходящите приятелства. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.


17 НОЕМВРИ 2019 – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Слънцето. Денят на раждане, ако го е избрало само, го орисва на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в миналите си прераждания. Съдбовният му път също е носител на трудности, породени от странични фактори. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 НОЕМВРИ 2019– ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Луната, затова нетипично за знака ще е на моменти меланхолично и вгледано в себе си. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармично наказание, заради проява на материален егоизъм в минали прераждания. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 НОЕМВРИ 2019– ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Марс. Ще бъде общително, но изключително инатливо, целеустремено и амбициозно. Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност на всяка цена.


20 НОЕМВРИ 2019– СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона, и на управителя на деня Меркурий. Човеколюбиво, обичащо да се жертва за хората, не много общително, но ще разчупи своята колебливост и неувереност. Съдбовният му път е причината да се стреми да гради професионална кариера.

21 НОЕМВРИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона, и на управителя на деня Юпитер. Ще бъде общително, често ще се разочарова от хората, които допуска до себе си. Съдбовният му път изисква да гради материалната си стабилност със своя труд.

22 НОЕМВРИ 2019 – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона, ако се е появило на този свят до 17.00  часа и на Стрелеца, ако е родено след този час и на управителя на деня Венера. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности в живота. Съдбовния му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 НОЕМВРИ 2019– СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Сатурн, който ще му пречи в безконтролния полет към поредната или към няколко цели едновременно. Орисано е на кармична разплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако  се научи да търси причината за своите провали най-напред в себе си, а след това в околните. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

24 НОЕМВРИ 2019– НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Слънцето. Устремено към стабилност и хармония, то е орисано на кармична разплата, ако не превръща парите в своя основна житейска цел. Съдбовният му път не позволява да е прибързано и не допуска да надскача възможностите си.

25 НОЕМВРИ 2019– ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Луната, затова ще е по-затворено в себе си на моменти. Огненият знак ще го превърне в импулсивно, но и устремено към обогатяване с нови знания и умения. Ще върви по пътя на своето духовно и интелектуално израстване. Съдбовният му път изисква да общува, но да се научи да разпознава неподходящите хора, които допуска до себе си.

26 НОЕМВРИ 2019– ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Марс. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано по собствен избор на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, допускани в миналите му прераждания. Съдбовният му път също е носител на трудности, породени от странични фактори, които е длъжно да преодолява само. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

27 НОЕМВРИ 2019– СРЯДА
Детето, родено в този ден е повлияно от знака Стрелец и от управителя на деня Меркурий. Детето ще е изключително амбициозно, но и импулсивно и инатливо. Научете го от малко да е целенасочено и да не се разпилява в безсмислени занимания. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България.

28 НОЕМВРИ 2019– ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден е повлияно от Стрелец и от управителя на деня Юпитер, който е управител и на знака. То е целеустремено, амбициозно, желаещо да е винаги на върха, но също така агресивно и инатливо. Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност на всяка цена и към хармония в отношенията.

29 НОЕМВРИ 2019 – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Стрелец и от управителя на деня Венера. . Ако само си е избрало тази дата, то е орисано на най-тежка кармична разплата, която изисква от него да е борбено и амбициозно и да бъде винаги на върха в живота, за да изчисти кармата си заради пасивност и липса на изява в предишни прераждания. Съдбовният му път е причината да се стреми да гради професионална кариера.

30 НОЕМВРИ 2019 – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Сатурн, който ще му пречи в безконтролния полет към поредната или към няколко цели едновременно. От една страна ще бъде общително и всеотдайно - от друга отмъстително, ако някой му пречи да постига целите си. Съдбовният му път изисква да гради материалната си стабилност със своя труд.