Автор: Светлана Тилкова-Алена

1 МАРТ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Луната. Денят му на раждане е носител на целеустременост и амбиция, но и инат, който може да му вреди ако го влага в общуването, а не в работата. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

2 МАРТ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Марс, който го зарежда с агресия. Ще бъде чувствително и състрадателно. Денят му на раждане е причината да е колебливо и неуверено. Съдбовният му път изисква да не е прибързано когато се стреми към ново начало и да обмисля добре действията си.

3 МАРТ – СРЯДА
Детето, родено в този ден е подвластно на Риби и на управителя на деня Меркурий. Денят му на раждане е носител на желание да общува, да защитава дори и с агресия приятелите си, често с неподходящи хора. Съдбовният му изисква да е умерено, тактично, да се съобразява с околните и да не ги наранява.

4 МАРТ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Юпитер, който му дарява борбеност и стремеж да е дейно и да се стреми към за запознанства. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и трудности в живота. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в свои минали прераждания. Съдбовният му път изисква да общува, често да сменя средата си, докато намери своята. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 МАРТ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Венера. Денят му на раждане е причината да се стреми към промени и пътувания, но и да готово да помага на хората, където и да е по света. Съдбовният му път изисква преодолява не малко трудности в живота си, но без странична помощ.

6 МАРТ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Сатурн налагащ умереност. Ще бъде устремено към стабилност и хармония в живота, ще умее да говори омайно и да печели доревието на хората. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България.

7 МАРТ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден е подвластно на Риби и на управителя на деня - Слънцето. Денят му на раждане е носител на стремеж към духовно и интелектуално израстване и желание да се развива в интелектуалната сфера или в средите на изкуството - актьор, писател, учен, академичен преподавател. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личен и професионален план и хармония в отношенията.

8 МАРТ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Луната. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в минали прераждания. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера, да е компромисно, но не в своя вреда. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9 МАРТ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Марс. Денят му на раждане е носител на агресия и целеустременост, но и на инат, които не му носят нужното равновесие, а засилват емоциите на Риби. Съдбовният му път изисква да печели само парите си.

10 МАРТ – СРЯДА
Детето, роден в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Меркурий. Денят му на раждане е носител на желание да е винаги в първите редици, но и на голяма доза прибързаност и инат, които му вредят и му пречат да се възплозва от полезните Съдбовни дарове. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

11 МАРТ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Юпитер, които засилва неговата агресия, амбиция и инат. Заради деня му на раждане е в негова полза да се научи от малко да следва пътя си и да не се отклонява от него заради нечии желания. Съдбовният му път изисква да не е прибързано.

12 МАРТ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Венера. Денят му на раждане изисква да подбира правилно средата си, за да се предпази от използвачи. Съдбовният му път изисква да е умерено, тактично, да цени и уважава знанията на другите хора.

13 МАРТ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Сатурн, който ще му помага да забавя темпото, да не взима прибързани решение и да обмисля добре плановете си. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и на трудности в живота, чрез чието преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в миналите си прераждания. Числото 13 му носи късмет, ако съумее да се възползва от неговата сила. Съдбовният му път изисква да общува, често да сменя средата си, но и ще привлича неподходящи приятели и партньори. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 МАРТ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Слънцето. Ще бъде импулсивно, агресивно и целеустремено, но и чувствително, изпълнено с желанието за промени, пътувания и опознаване на света. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите в живота без странична помощ.

15 МАРТ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби, и на управителя на деня Луната, поради което характера му ще е противоречив. Ще бъде човеколюбиво и всеотдайно, ако спази изискването в деня си на раждане, да постига стабилност в живота и отношенията по честен начин и никога за сметка на нечие нещастие. Съдбовният му път изисква да изживее голяма част от живота си извън своята Родина.

16 МАРТ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби, и на управителя на деня Марс, който е управител и на знака, причина за импулсивност и агресия, когато иска да наложи мнението си. Денят му на раждане, ако си го е избрало само го орисва на кармично наказание, заради факта, че в предишни прераждания не е изявило интелекта и уменията си. В настоящия живот ще се налага често да се примирява с второто място. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 МАРТ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Меркурий. Ще има силно изявени материални стремежи. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 МАРТ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало този ден на раждане, то е орисано на кармично наказание заради проява на егоизъм в минали прераждания, който в настоящия живот ще проявява по отношение чувствата на околните. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 МАРТ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Венера. Денят му на раждане е носител на целеустременост, на борбеност, но и на очакване винаги, дори и незаслужено да е изкачено на пиедестал. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си и прекалената си чувствителност.

20 МАРТ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден до 19.39 ч е подвластно на Риби, а след това на Овен, а в двата знака е подчинено и на управителя на деня Сатурн. Денят му на раждане е носител на неувереност и колебливост, до мига в който ще изживее своето мощно пробуждане и ще намери мястото си в живота. Съдбовният му път изисква да не е прибързано.

21 МАРТ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Овен и на управителя на деня Слънцето, което ще го превърне в любвеобвилно и жертвоготовно. Денят му на раждане е носител на стремеж да общува, да сменя средата си, докато намери своята, но на моменти ще забравя подадената му за помощ ръка и ще обижда хората, които са му помогнали. Съдбовният му път изисква да обмисля добре действията си и да не надскача своите възможности.

22 МАРТ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Овен и на управителя на деня Луната. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и трудности в живота. Длъжно е постоянно да развива чувството за предпазливост и прозорливост, за да избягва само дебнещите го опасности. Съдбовният му път изисква да общува, но е добре да внимава какви хора допуска до себе си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 МАРТ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Овен и на управителя на деня Марс, който е управител и на знака. Денят му на раждане е носител на кармична отплата. Ще се радва на закрилата на Съдбата, ако се научи да търси причината за неуспехите си най-напред в себе си, а след това в околните. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите без странична помощ.

24 МАРТ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Меркурий. Денят му на раждане го орисва на кармична отплата и на шанс да се радва на закрилата на Съдбата, ако не поставя парите за своя първостепенна житейска цел. Съдбовният му път изисква през по-голямата част от живота си да живее извън родината си.

25 МАРТ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден е подвластно на Овен и на управителя на деня Юпитер, също огнена планета, която засилва агресията му с годините. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и на трудности, чрез чието преодоляване чисти кармата си от грешките, допускани в миналите му прераждания. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията.

26 МАРТ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Овен и на управителя на деня Венера. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и на трудности, чрез чието преодоляване чисти кармата си от грешките, допускани в миналите му прераждания. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера. Денят не е добър избор за секцио или за предизвикано раждане.

27 МАРТ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Овен и на управителя на деня Сатурн. Ще бъде длъжно да намери компромиса между своята борбеност и целеустременост, и желанието да проявява щедрост. Денят му на раждане е носител на амбиция да е винаги на върха. Съдбовният му път изисква да печели само парите си.

28 МАРТ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Овен и на управителя на деня Слънцето, което ще го превърне в любвеобвилно и жертвоготовно. Ще бъде общително, но на моменти и меланхолично и затворено в себе си. Заради деня му на раждане ще е целеустремено, инатливо и амбициозно. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си и да приема градивната критика.

29 МАРТ – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Овен и на управителя на деня Луната. Ако само си е избрало този ден на раждане, то е орисано на най-тежка кармична разплата, заради липса на изява в предишни прераждания. В настоящия живот е длъжно да бъде ловец, а не нечия жертва. Съдбовният му път изисква да не е прибързано. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

30 МАРТ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Овен и на управителя на деня Марс, който е управител и на знака. Ще бъде общително, ще говори омайно. Да се научи да преценява кого не бива да допуска до себе си, заради прекаленото желание за запознанства. Съдбовният му път изисква да обмисля добре действията си и да не надскача своите възможности.

31 МАРТ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Меркурий. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и на трудности. Съдбовният му път изисква да общува, но е добре да внимава какви хора допуска до себе си. Денят не е добър избор за секцио или за предизвикано раждане.