1 МАЙ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец и на управителя на деня Венера, която е управител и на знака. Вибрацията в деня на раждане е носител на целеустременост, но и на инат, на прибързаност и необмислени действия. Ако го научите на самоконтрол от най-ранните му години успехът ще е с него. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

2 МАЙ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телеца и на управителя на деня Сатурн, който е причина за по-бавно взимане на решения в живота му, за по-продължително обмисляне на това, което иска да постигне. Вибрацията в деня на раждане е носител на колебливост и неувереност, на такт и търпение. Съдбовният му път изисква да е умерено, да не надскача възможностите си и да раздава помощта си, но само когато е поискана.

3 МАЙ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телеца и на управителя на деня Слънцето. Ще бъде общително, чувствително и готово да помогне. Денят му на раждане предупреждава, че ще е склонно да привлича неподходящи приятели и партньори. Съдбовният му път изисква да общува, но го научете да преценява добре кого да допуска до себе си.

4 МАЙ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец и на управителя на деня, Луната. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и трудности в живота, за да изчисти кармата си от допускани грешки в минали прераждания. Съдбовният му път е носител на трудности, породени от странични фактори, които ще го спират, за да се оглежда и да прецени дали не е сбъркало посоката. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 МАЙ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телеца и управителя на деня Марс. И знака и планетата управител на деня го зареждат с амбиция, агресия и с хъс и желание да предприема промени и да успява, като гони целите си без оглед на средствата. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята Родина.

6 МАЙ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телеца и на управителя на деня Меркурий. Денят му на раждане е причината да се стреми към стабилност в личен и професионален план и хармония в отношенията. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

7 МАЙ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец и на управителя на деня Юпитер. Денят му на раждане е носител на стремеж към духовно и интелектуално развитие, на умение да анализира и осъзнава грешките си и тези на околните, да налага идеите си с лекота. Съдбовният му път изисква да гради кариера в интелектуалната сфера.

8 МАЙ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец и на управителя на деня Венера, която е управител и на знака. Ако само си  е избрало  тази дата на раждане, то е орисано на кармична разплата, за да изчисти кармата си от грешките, които е допускало в миналите си прераждания. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9 МАЙ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец и на управителя на деня Сатурн, който ще го спира в устрема му и ще му налага да обмисля по-дълго плановете и действията си. Денят му на раждане е носител на амбиция, целеустременост, на инат и склонност към разпиляване в различни, губещи времето му занимания. Съдбовният му път изисква да овладява бликащата емоция и да приема градивната критика.

10 МАЙ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телеца и на управителя на деня Слънцето. От него зависи дали ще избере да върви към върха или ще стои на първото стъпало и ще гледа завистливо как всички го подминават и все заради ината, който трудно надмогва. Съдбовният му път на свой ред изисква да не е прибързано и да обмисля в детайли действията си.

11 МАЙ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец и на управителя на деня, Луната. Денят му на раждане е причината за доза неувереност, докато намери своето място в живота, но тръгне ли по отредения му път не бива на никаква цена да се отказва и да се отклонява от него. Съдбовният му път изисква се подчини на Съдбата си и да не надскача възможностите си.

12 МАЙ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телеца и на управителя на деня Марс, който го превръща в агресивно и импулсивно. Денят му на раждане е носител на общителност, но е в полезно да го научите как да разпознава неподходящия приятелства. Съдбовният му път изисква да общува и е причина често да сменя средата си, докато намери своята.

13 МАЙ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец и на управителя на деня Меркурий. Ако само си е избрало този ден е орисано на кармична разплата и трудности в живота. Чрез тяхното преодоляване числи и коригира кармата си, а и числото 13 му носи късмет. Съдбовният му път е причината да преодолява без чужда помощ трудности, породени от странични и неочаквани фактори. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 МАЙ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец и на управителя на деня Юпитер. Денят му на раждане е носител на стремеж към промени и пътувания, на желание да опознава нови народи и култури, но ще предпочита да пътува само. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън своята родина, за да избегне през самостоятелния си живот личните, професионални и здравословни проблеми заради неспазването на това изискване.

15 МАЙ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец и на управителя на деня Венера. Денят му на раждане изисква да постига целите си и стабилността си по честен начин, за да не търпи съдбовни наказания. Съдбовният му път изисква да  постигне стабилност в личния и професионалния си живот и хармония в отношенията.

16 МАЙ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец и на управителя на деня Сатурн, който забавя нарочно във времето плановете му когато тръгне по своя самостоятелен път. Съдбовният му път изисква да гради кариера в интелектуалната сфера или в сферата на изкуството, както и да е компромисно, но не и в своя вреда.

17 МАЙ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец и на управителя на деня Слънцето. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му и засилва стремежа му към материална стабилност. Съдбовният му път изисква да печели с труда парите си, за да се радва на материална стабилност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 МАЙ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец и на управителя на деня Слънцето и ще бъде всеотдайно към хората, но и със силно изразени материални амбиции. Денят му на раждане е носител на кармична разплата и кармично наказание, ако само си го е избрало,  заради проява на егоизъм в предишно прераждане, който ще се изяви сега по отношение чувствата на околните. Може да е инатливо и разпиляно. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.


19 МАЙ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телеца и на управителя на деня Марс, който го превръща в агресивно и импулсивно. Денят му на раждане е причината да е амбициозно, но и често да застава срещу себе си. Да очаква винаги да е възкачено на пиедестал, дори и когато изобщо не го заслужава. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

20 МАЙ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Телец, ако е родено до 16.50 ч., и на Близнаци, ако е родено след този час и на управителя на деня Меркурий, който ще го превърне в общително. Ще бъде общително, доброжелателно, но заради вибрацията в деня си на раждане на моменти колебливо и неуверено, докато осъзнае своята задачи в настоящия живот. Съдбовният му път изисква да раздава помощта си, но само когато е поискана, но и да не надскача възможностите си.

21 МАЙ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на огнения управител на деня Юпитер, който е причината за моментни прояви на гняв и агресия. Ще бъде общително, доброжелателно, но заради вибрацията в деня си на раждане на моменти колебливо и неуверено, докато осъзнае своята задачи в настоящия живот. Съдбовният му път е причината да общува, но и да привлича към себе си неподходящи приятели и партньори.

22 МАЙ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Венера, която е причина да е всеотдайно, до степен да бъде използвано от околните. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности, за да изчисти кармата си от грешки допускани в миналите му прераждания. Длъжно е през целия си живот да развива предпазливост и прозорливост. Съдбовният му път изисква да преодолява без чужда помощ трудностите които среща в живота си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 МАЙ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Сатурн, който ще го принуждава да забавя взимането на решения и ще го предпази от импулсивни действия. Денят му на раждане е носител на кармична отплата. Ще се радва на закрилата на Съдбата ако не превръща парите в своя основна житейска цел. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина.

24 МАЙ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Слънцето. Денят ме на раждане е носител на кармична отплата. Ще се радва на закрилата на Съдбата ако не превръща парите в своя основна житейска цел. Съдбовният му път изисква да създаде стабилност в живота си и хармония в отношенията си.

25 МАЙ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Луната, затова за разлика от променливия си зодиакален знак, ще е по-затворено в себе си. Денят му на раждане е носител на изискването на развива духовното и интелектуалното в себе си. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

26 МАЙ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Марс, който ще го подтиква към агресия и разправии, ако нещо не се получава съгласно неговите очаквания. Денят му на раждане, ако само си го е избрало  е носител на кармична разплата и на трудности в живота, но и на засилени материални стремежи. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност. Денят не е подходящ за секцио или предизвикано раждане.

27 МАЙ – СРЯДА
Детето, родено в този ден е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Меркурий, който ще го превърне в общително. Денят му на раждане е носител на амбиция и целеустременост, но и на инат, който е добре да овладява. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си.

28 МАЙ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на огнения управител на деня Юпитер, който е причината за моментни прояви на гняв и агресия. Денят му на раждане е носител на желание да е винаги в първите редици, но и на инат, който е добре да го научите да влага в работата си. Съдбовният му път налага да овладява своята прибързаност и да обмисля добре действията си.

29 МАЙ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Венера, която е причина да е всеотдайно, до степен да бъде използвано от околните. Ако само си е избрало този ден, то е орисано на най-тежка кармична разплата, заради факта, че не изявило възможностите си в предишни прераждания. Сега е длъжно да е борбено и да върви уверено но пътя си, без да се отклонява заради нечии желания или натиск отстрани. Съдбовният му път изисква да раздава помощта си, но само когато е поискана.

30 МАЙ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Сатурн, който ще го принуждава да забавя взимането на решения и ще го предпази от импулсивни действия. Денят му на раждане е причина да се стреми към общуване, но не бива да забравя хората, които са му подали ръка. Съдбовният му път е причината да е общително и често да сменя средата си, но и да привлича неподходящи хора към себе си.

31 МАЙ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Слънцето. Ако само си е избрало тази дата на раждане, е орисано на кармична разплата и трудности в живота. Съдбовният му път изисква да преодолява без чужда помощ трудностите които среща в живота си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.