1 ЮНИ 2019 – СЪБОТА
Детето, родено в този ден е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Сатурн, който ще го спира в устрема му, за да не сгреши вярната посока. Ще бъде целеустремено, любопитно, инталиво и амбициозно, заради зодиакалния знак и вибрацията в деня на раждане. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

2 ЮНИ 2019 – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Слънцето. Денят му на раждане е причина да е колебливо и неуверено, много любвеобвилно и готово да помогне на всеки, а на моменти ще е склонно да прави непоискано добро. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

3 ЮНИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Луната. Ще бъде общително, приказливо и ще сменя често средата си, ще е чаровно и любвеобвилно. Да не допускате до него хора, които не са добронамерени, защото ги усеща и докато е малко може често да е нервно и напрегнато. Съдбовният му път изисква да общува, но е добре да внимава какви хора допуска до себе си.

4 ЮНИ 2019 – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Марс, който ще е причината на моменти да е агресивно и нападателно, когато иска да наложи мнението си. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности в живота, за да изчисти негативите от свои предишни прераждания. Съдбовният му път изисква да преодолява допълнителни трудности, породени от странични фактори. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 ЮНИ 2019 – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Меркурий  планетата управител и на знака. Заради вибрацията в деня му на раждане ще задоволи жаждата на Близнаци, да пътува по света и да го опознава. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина, в подкрепа на вибрацията на деня.

6 ЮНИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Юпитер, който ще го зарежда с инат и агресия. Вибрация в деня му на раждане е причина за стабилност и умение да живее в хармония с околните. На моменти може да  проявява агресия, ако усеща с годините, че около него не всички хора са добронамерени и коректни. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

7 ЮНИ 2019 – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Венера. Ще бъде замислено и на моменти затворено в себе си заради влиянието на планетата управител на деня. Вибрация в деня му на раждане е причина за стабилност и умение да живее в хармония с околните. Съдбовният му път изисква да гради кариера в интелектуалната сфера.

8 ЮНИ 2019 – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Сатурн, който ще му пречи да е прибързано и ще му помога да обмисля добре действията си. Денят му на раждане, ако си го избрало само, го орисва на кармична разплата и материални стремежи. Няма лошо да се стреми към финансова независимост, но е длъжно да твори положителна карма с околните и да чисти натрупаната негативна. Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9 ЮНИ 2019 – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Слънцето, което ще е причина да помага на хората в беда. Ще бъде човечно и готово да помогне. Ще бъде забързано, импулсивно и неуправляемо. Денят му на раждане е носител на инат, амбиция и целеустременост, но и на агресия. Съдбовният му път е причината да е емоционално и да не приема дори полезната критика.

10 ЮНИ 2019– ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден е подвластно на Близнаци и на управителя на деня  Луната. Ще бъде човеколюбиво, изтъкано от добри намерения и готово да помогне. Денят му раждане го зарежда с амбиция и целеустременост, но дали ще успява в живота зависи само от него и умението да не се подценява и да върви устремно към върха. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

11 ЮНИ 2019 – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Марс. Денят му на раждане изисква да върви по пътя си, отредения му по Съдба или избрания в хармония със заложеното му от самото него, без да се отклонява заради родителски съвети и нечии несбъднати мечти. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите, за да живее спокойно и безпроблемно.

12 ЮНИ 2019– СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Меркурий, управител и на знака, което засилва неговата променливост и желание да е винаги на върха. Денят му на раждане го зарежда с желание да е общително, да се запознава, да сменя средата си, да е сред нови хора, но е добре да внимава кого допуска до себе си. Съдбовният му път изисква с годините да общува, но да го научите добре да преценява хората и да не допуска използвачи..

13 ЮНИ 2019– ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Юпитер, който се намесва точно навреме, за да го подтиква към активност и умение да преследва целите си. Ако си е избрало само този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности в живота, но и на подкрепата на числото 13. Съдбовният му път изисква да се справя с трудностите в живота си само. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 ЮНИ 2019 – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня Венера, която го превръща в човечно и любвеобвилно. Ще бъде забързано, импулсивно и неуправляемо. Денят му на раждане е причината да се стреми към промени, типично за представител на Близнаци. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън своята родина.

15 ЮНИ 2019 – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Близнаци и на управителя на деня деня Сатурн, който ще му пречи да е прибързано и ще му помага да обмисля добре действията си. Денят му раждане ще го подтиква да се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията, които е длъжно да постига по почтен начин. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

16 ЮНИ 2019 – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден е повлияно от Близнаци  и от управителя на деня Слънцето. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармично наказание, защото в предишни прераждания не е изявило възможностите си. Сега често ще се примирява с второто място. Съдбовният му път изисква да гради кариера в интелектуалната сфера. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 ЮНИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е повлияно от Близнаци и от управителя на деня Луната, която е причина на моменти да се затваря в себе си. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и трудности в живота, но и засилено желание да печели добре и да е финансово независимо. Съдбовният му път също е причината да се стреми към материална стабилност и финансова независимост. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 ЮНИ 2019 – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Близнаци и от управителя на деня Марс. Ако си  е избрало само този ден  на раждане, той го описва на кармично наказание, заради проява на материален егоизъм. Ще бъде инатливо и и в този живот ще проявява егоизъм по отношение чувствата на околните. Съдбовният му път изисква да овладява прекалената си чувствителност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 ЮНИ 2019 – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Близнаци и от управителя на деня Меркурий. Денят му на раждане е причината да е амбициозно и устремено към върха. Инатливо и упорито, трудно чува съветите на околните. Съдбовният му път изисква да не е прибързано.

20 ЮНИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден до 18.55 ч е подвластно на Близнаци, а след този час е подвластно на Рак, и на управителя на деня Юпитер, който ще го превърне в борбено, напористо, на моменти агресивно. Денят му на раждане е причината да е колебливо през първите години от живота си, докато намери своето място. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си и да крачи бавно по житейския си път.

21 ЮНИ 2019 – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Венера, която ще го превърне в човечно и любвеобвилно. Ще е общително и устремено често да сменя средата си, напористо и на моменти агресивно, ако не успява да убеди околните в правотата си. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си.

22 ЮНИ 2019 – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Сатурн, планета, която го предпазва от прибързани и необмислени действия. Денят му на раждане, ако си го е избрало само, го орисва на кармична разплата и трудности в живота. От малко го приучете да развива предпазливост и прозорливост, за да се предпазва само от дебнещите го опасности. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите по пътя си само. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 ЮНИ 2019 – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Слънцето. От друга страна заради деня си на раждане е орисано на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако се научи да търси причината за неуспехите в себе си, а не в околните. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина.

24 ЮНИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Луната - управител и на знака, затова ще е по-затворено в себе си. Денят на раждане му дарява кармична отплата, ако не проявява егоизъм по отношение на материалното, не поставя парите на първо място в живота си и не се стреми да има много без може да използва натрупаното. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

25 ЮНИ 2019 – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Марс, който е причина на моменти да налага инатливо и с агресия мнението и да командва хората от своето обкръжение. Денят му на раждане го орисва на интелектуални и духовни стремежи, на анализ и себеанализ, но интелектуални и научни занимания, но на моменти и на песимизъм и черногледство. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

26 ЮНИ 2019 – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Меркурий. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и на трудности в живота. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

27 ЮНИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Юпитер, който ще е причината да постига с агресия целите си. Денят му на раждане е причината да е амбициозно и инатливо до степен на агресия. Научете го на търпение и умение да избягва споровете и разправиите, заради властващата емоция.  Съдбовният му път изисква да овладява прекалената си чувствителност.

28 ЮНИ 2019 – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Венера, която ще го превърне в човечно и любвеобвилно. Няма да му липсва инат и амбиция да е винаги на върха, но заради неумението да оценява правилно мига на успеха и на провала ще минава през спадове и възходи, докато научи уроците си и свикне на търпение. Съдбовният му път изисква да не е прибързано.

29 ЮНИ 2019 – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Сатурн, планета, която го предпазва от прибързани и необмислени действия. Заради вибрацията в деня му на раждане, орисваща го, ако си е избрало само този ден, на най-тежка кармична разплата и трудности, ако не се бори за изява и не доказва себе си. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си и да крачи бавно по житейския си път. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

30 ЮНИ 2019 – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е повлияно от Рак и от управителя на деня Слънцето. Ще е общително, но не бива да забравя хората, които са му подавали ръка, когато вече не са му необходими, защото ще ги превърне в свои врагове. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си.