1 ЮЛИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде целеустремено и амбициозно, заради зодиакалния знак и вибрацията в деня на раждане, инатливо до степен често да застава срещу самото себе си. Съдбовният му път изисква да общува, често да сменя средата си докато намери своята, но е добре да го научите да преценява какви хора допуска до себе си.

2 ЮЛИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Юпитер, като планетата го зарежда с агресия до степен на физическата и проява. Денят му на раждане е причината да е нестабилно и да взима трудно решения, а ако са неправилни ще избликва в гневни реакции. Съдбовният му път е причина за трудности в живота, които ще го спират в устрема му, за да се оглежда дали не се отклонило в правилната посока.

3 ЮЛИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Венера, която ще го превърна в общително и жертвоготовно. Ще бъде слънчево същество, което обича целия свят, въпреки консерватизма на Рака и привързаността му към неговия дом. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина.

4 ЮЛИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Сатурн, който го спира в неговия устрем и му пречи да взима прибързани решение. Денят му на раждане, ако си го е избрало само, го орисва на кармична разплата и трудности в живота. Съдбовният му път е причината да се стреми към стабилност и хармония в отношенията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 ЮЛИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден,  е подвластно на Рак и на управителя на деня Слънцето, което изисква от него да е любвеобвилно и човечно, да раздава помощта си. Денят му на раждане е причината да пътува и да предприема промени, да има свои домове на няколко места на планетата Земя, където се чувства добре, да опознава нови култури и традиции. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера, да е компромисно, но не в своя вреда.

6 ЮЛИ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Луната. Ще бъде обсебващо в желанието си да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията. Съдбовният му път изисква да да гради с труда си своята финансова стабилност.

7 ЮЛИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя деня - Марс. Денят му на раждане, изискващ да върви по пътя на духовното си и интелектуално израстване, ще бъде в противоречие с дръзновената и войнстваща планета Юпитер, господа на годината, която на моменти ще е причина да налага с агресия идеите си. Съдбовният му път изисква да овладява емоцията и прекалената си чувствителност.

8 ЮЛИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Меркурий. Денят му на раждане, ако си го е избрало само, го орисва на кармична разплата и на трудности в живота, като засилва и материалните му амбиции и стремежи. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9 ЮЛИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Юпитер, като планетата го зарежда с агресия до степен на физическата и проява. Денят му на раждане е причината да е инатливо, амбициозно и целеустремено, да се доказва непрекъснато, но и с агресия да налага вижданията и идеите си.  Съдбовният му път изисква да е умерено и да не надскача възможностите си.

10 ЮЛИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Венера, която ще го превърна в общително и жертвоготовно. Денят му на раждане го орисва да е целеустремено и амбициозно, но и много инатливо. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си.

11 ЮЛИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Сатурн, който го спира в неговия устрем и му пречи да взима прибързани решение. Изискването на вибрацията в деня му на раждане е да върви по пътя си без да се отклонява от него заради нечии желания и натиск върху него. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите без странична помощ.

12 ЮЛИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден,  е подвластно на Рак и на управителя на деня Слънцето, което изисква от него да е любвеобвилно и човечно, да раздава помощта си. Денят му на раждане го орисва да е общително, да сменя често средата си, но не винаги ще преценява правилно хората, които допуска до себе си. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България, за да преодолява с лекота трудностите.  

13 ЮЛИ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на планетата управител на деня Луната и на знака Рак затова ще е меланхолично и на моменти затворено в себе си. Денят му на раждане, ако си го е избрало само, го орисва на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 ЮЛИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на Марс, който ще е причината да е импулсивно и на моменти агресивно. Денят му на раждане е носител на изискването да пътува, да предприема промени и да опознава света, въпреки че завинаги остава обвързаността с родния дом и неговите близки. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

15 ЮЛИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Меркурий. Вибрацията в деня му на раждане изисква да постига стабилност в живота, но никога за сметка на нечии провал, за да не търпи Съдбовни наказания. Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност.

16 ЮЛИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Юпитер, който е управител и на годината и ще е причината за упорството му и желанието му за противопоставяне на света. Денят му на раждане, а го е избрало само говори, че в живота е длъжно да се примирява с второ място, заради отказ в предишни прераждания да изяви себе си. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си и прекалената си чувствителност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 ЮЛИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Венера, която е причина да е човеколюбиво и меланхолично. Денят му на раждане, ако си го е избрало само е носител на кармична разплата, на засилени материални стремежи и трудности в живота. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 ЮЛИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден,  е подвластно на Рак и на управителя на деня Сатурн, който ще го спира в устрема му, за да не се отклонява инатливо от пътя си. Денят му на раждане, ако си го е избрало само го орисва на най-тежко кармично наказание, защото е било егоист в предишно прераждане и е заграбвало и това, което не му принадлежи. Сега ще проявява егоизма си по отношение чувствата на околните. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 ЮЛИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Слънцето, което го превръща във всеотдайно, но само ако ценят качествата му. Вибрацията в деня му на раждане го тласка да е винаги изкачено на пиедестал и да бъде хвалено и ласкано, но инатът му често ще пречи в общуването, ако не го научите да се владее от най-ранната си възраст. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си.

20 ЮЛИ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Луната, която е управител и на знака, затова ще бъде меланхолично и замислено, а седмицата му може да започва от вторник. Денят му на раждане е носител на колебливост и неувереност, докато не изживее своето мощно пробуждане в определен период от живота си и не осъзнае своята Съдбовна задача. Съдбовният му път го орисва на неочаквани и непредвидими трудности в живота, които ще са му полезни, защото ще спира и ще се оглежда дали не греши посоката.

21 ЮЛИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Марс, който е причината на моменти да е агресивно, дори и към хората от своето най-близко обкръжение. Денят му на раждане е причината да общува с лекота и да сменя често средата си, но не бива да забравя всички, които са му помагали в трудни моменти. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина, за да избегне лични, професионални и здравословни проблеми заради неспазеното изискване, а и за да не усеща тегобата на трудностите.

22 ЮЛИ – СРЯДА
Детето, родено в този ден е подвластно на Рак до 11.58 ч, е подвластно на Рак, а след този час е подвластно  на Лъва и на управителя на деня Меркурий, което го превръща в общително. През целия си живот е длъжно да развива предпазливост и прозорливост, за да избягва само дебнещите го опасности. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионални си живот и хармония в отношенията. Денят не е подходящ избор за секцио или предизвикано раждане.

23 ЮЛИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Юпитер, който е причината да е борбено и напористо. Денят му раждане го орисва на кармична отплата. Ако се научи да търси причината за неуспехите в себе си, а не в околните и не вини целия свят за провалите си. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

24 ЮЛИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Венера, която ще засили стремежа му да бъде обичано и да дарява обичта си. Ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не поставя парите за своя основна житейска цел, а ги използва като средство да постигане на стабилност и хармония в живота. Съдбовният му път изисква да постигне материална стабилност с труда си.

25 ЮЛИ – СЪБОТА
Детето, родено в този ден е подвластно на Лъв и на планетата управител на деня Сатурн. Орисано е да крачи по пътя на духовното си и интелектуално израстване, да гради професионална кариера в сферата на изкуството. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си.

26 ЮЛИ – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Слънцето, което го подтиква да се раздава за хората. Денят му на раждане, ако го е избрало само, го орисва на кармична разплата и на засилени материални стремежи, но не му позволява след години да работи в съдружие извън семейството, ако развива свой бизнес. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

27 ЮЛИ – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е повлияно от Лъва и от управителя на деня Луната. Ще налага мнението си с агресия, която ще го превърне в човек с взривоопасен характер, инатлив и самоуверен, очакваш винаги да е само на върха. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си и да е умерено във всичко.

28 ЮЛИ – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно  на Лъва и на управителя на деня Марс.  Отново денят на раждане подтиква детето към амбиция, целеустременост, инат и нежелание да слуша съветите на околните, което му носи проблеми и му печели неприятели. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си.

29 ЮЛИ – СРЯДА
Детето, родено в този знак е подвластно на Лъв и на управителя на деня Меркурий. Денят му на раждане, ако го е избрало само, е носител на най-тежка кармична разплата, заради факта, че в предишни прераждания не е изявило себе си. Сега е длъжно да е ловец, да гони целите си без да се съобразява с околните, да не допуска за пореден път да е използвано от някого в чужда полза и чужди интереси. Съдбовният му път го орисва но допълнителни трудности в живота. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

30 ЮЛИ – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Юпитер, който е причината да е борбено и напористо. Денят му раждане е причината да общува, но често да забравя подадената му ръка, защото не иска да признае, че е имало потребност някой да му помогне. Научете да цени стореното му добро. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина.

31 ЮЛИ – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Венера, която ще засили стремежа му да бъде обичано и да дарява обичта си. Денят му на раждане, ако го е избрало само,  е носител на носител на кармична разплата, причина за трудностите в живота му, чрез чието преодоляване чисти кармата си, но в никакъв случай не се примирява, че някой, дори и Съдбата, си позволява да му поставя неочаквани бариери. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионални си живот и хармония в отношенията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.