1 ЮЛИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК 

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Луната. Ще бъде целеустремено и амбициозно, заради зодиакалния знак и вибрацията в деня на раждане, инатливо до степен често да застава срещу самото себе си. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си и да не изпреварва времето.

 

2 ЮЛИ 2019 – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя деня - Марс. Денят му на раждане е причината да е нестабилно и да взима трудно решения, а ако са неправилни ще избликва в гневни реакции. Съдбовният му път изисква да общува, често да сменя средата си докато намери своята, но е добре да го научите да преценява какви хора допуска до себе си.

 

3 ЮЛИ 2019 – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде слънчево същество, което обича целия свят, въпреки консерватизма на Рака и привързаността му към неговия дом. Съдбовният му път е причина за трудности в живота, които ще го спират в устрема му, за да се оглежда дали не се отклонило в правилната посока.

 

4 ЮЛИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Юпитер, като планетата го зарежда с агресия до степен на физическата и проява. Денят му на раждане, ако си го е избрало само, го орисва на кармична разплата и трудности в живота. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

 

5 ЮЛИ 2019 – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Венера, която ще го превърна в общително и жертвоготовно. Денят му на раждане е причината да пътува и да предприема промени. Съдбовният му път е причината да се стреми към стабилност и хармония в отношенията.

 

6 ЮЛИ 2019 – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Сатурн, който го спира в неговия устрем и му пречи да взима прибързани решение. Ще бъде обсебващо в желанието си да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера, да е компромисно, но не в своя вреда.

 

7 ЮЛИ 2019– НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден,  е подвластно на Рак и на управителя на деня Слънцето, което изисква от него да е любвеобвилно и човечно, да раздава помощта си. Денят му на раждане, изискващ да върви по пътя на духовното си и интелектуално израстване, ще бъде в противоречие с дръзновената и войнстваща планета Юпитер, господа на годината, която на моменти ще е причина да налага с агресия идеите си. Съдбовният му път изисква да да гради с труда си своята финансова стабилност.

 

8 ЮЛИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК 

Детето, родено в този ден, е подвластно на планетата управител на деня Луната и на знака Рак затова ще е меланхолично и на моменти затворено в себе си. Денят му на раждане, ако си го е избрало само, го орисва на кармична разплата и на трудности в живота, като засилва и материалните му амбиции и стремежи. Съдбовният му път изисква да овладява емоцията и прекалената си чувствителност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

 

9 ЮЛИ 2019– ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на Марс, който ще е причината да е импулсивно и на моменти агресивно, особено в комбинация с управителя на годината – Юпитер. Денят му на раждане е причината да е инатливо, амбициозно и целеустремено, да се доказва непрекъснато, но и с агресия да налага вижданията и идеите си.  Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

 

10 ЮЛИ 2019 – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Меркурий. Денят му на раждане го орисва да е целеустремено и амбициозно, но и много инатливо. Съдбовният му път изисква да е умерено и да не надскача възможностите си.

 

11 ЮЛИ 2019– ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Юпитер, който е управител и на годината и ще е причината за упорството му и желанието му за противопоставяне на света. Изискването на вибрацията в деня му на раждане е да върви по пътя си без да се отклонява от него. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си.

 

12 ЮЛИ 2019 – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Венера, която е причина да е човеколюбиво и меланхолично. Денят му на раждане го орисва да е общително, да сменя често средата си, но не винаги ще преценява правилно хората, които допуска до себе си. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите без странична помощ.

 

13 ЮЛИ 2019– СЪБОТА

Детето, родено в този ден,  е подвластно на Рак и на управителя на деня Сатурн, който ще го спира в устрема му, за да не се отклонява инатливо от пътя си. Денят му на раждане, ако си го е избрало само, го орисва на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България, за да преодолява с лекота трудностите. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

 

14 ЮЛИ 2019– НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Слънцето, което го превръща във всеотдайно, но само ако ценят качествата му. Денят му на раждане е носител на изискването да пътува, да предприема промени и да опознава света, въпреки че завинаги остава обвързаността с родния дом и неговите близки. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

 

15 ЮЛИ 2019– ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Луната, която е управител и на знака, затова ще бъде меланхолично и замислено, а седмицата му може да започва от вторник. От друга страна вибрацията в деня му на раждане изисква да постига стабилност в живота, но никога за сметка на нечии провал, за да не търпи Съдбовни наказания. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

 

16 ЮЛИ 2019 – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Марс, който е причината на моменти да е агресивно, дори и към хората от своето най-близко обкръжение. Денят му на раждане, а го е избрало само говори, че в живота е длъжно да се примирява с второ място, заради отказ в предишни прераждания да изяви себе си. Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

 

17 ЮЛИ  2019 – СРЯДА

Детето, родено в този ден е подвластно на Рак и на управителя на деня Меркурий, което го превръща в общително. Денят му на раждане, ако си го е избрало само е носител на кармична разплата, на засилени материални стремежи и трудности в живота. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си и прекалената си чувствителност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

 

18 ЮЛИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден е подвластно на Рак и на управителя на деня Юпитер. Денят му на раждане, ако си го е избрало само го орисва на най-тежко кармично наказание, защото е било егоист в предишно прераждане и е заграбвало и това, което не му принадлежи. Сега ще проявява егоизма си по отношение чувствата на околните. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

 

19 ЮЛИ 2019 – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден е подвластно на Рак и на планетата управител на деня Венера. Вибрацията в деня му на раждане го тласка да е винаги изкачено на пиедестал и да бъде хвалено и ласкано, но инатът му често ще пречи в общуването, ако не го научите да се владее от най-ранната си възраст. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

 

20 ЮЛИ 2019 – СЪБОТА

Детето, родено в този ден е подвластно на Рак и на планетата управител на деня Сатурн. Денят му на раждане е носител на колебливост и неувереност, докато не изживее своето мощно пробуждане в определен период от живота си и не осъзнае своята Съдбовна задача. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си.

 

21 ЮЛИ 2019 – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Слънцето, което го подтиква да се раздава за хората. Денят му на раждане е причината да общува с лекота и да сменя често средата си, но не бива да забравя всички, които са му помагали в трудни моменти. Съдбовният му път го орисва на неочаквани и непредвими трудности в живота, които ще са му полезни, защото ще спира и ще се оглежда дали не греши посоката.

 

22 ЮЛИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК        

Детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на управителя на деня Луната. През целия си живот е длъжно да развива предпазливост и прозорливост, за да избягва само дебнещите го опасности. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина, за да избегне лични, професионални и здравословни проблеми заради неспазеното изискване, а и за да не усеща тегобата на трудностите. Денят не е подходящ избор за секцио или предизвикано раждане.

 

23 ЮЛИ 2019 – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден до 05.52 ч, е подвластно на Рак, а след този час е подвластно  на Лъва и на управителя на деня Марс.  Денят му раждане го орисва на кармична отплата. Ако се научи да търси причината за неуспехите в себе си, а не в околните и не вини целия свят за провалите си. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионални си живот и хармония в отношенията.

 

24 ЮЛИ 2019 – СРЯДА

Детето, родено в този знак е подвластно на Лъв и на управителя на деня Меркурий. Денят му раждане го орисва на кармична отплата. Ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не поставя парите за своя основна житейска цел, а ги използва като средство да постигане на стабилност и хармония в живота. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

 

25 ЮЛИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Юпитер, който е причината да е борбено и напористо. Орисано е да крачи по пътя на духовното си и интелектуално израстване, да гради професионална кариера в сферата на изкуството. Съдбовният му път изисква да постигне материална стабилност с труда си.

 

26 ЮЛИ 2019 – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Венера, която ще засили стремежа му да бъде обичано и да дарява обичта си. Денят му на раждане, ако го е избрало само, го орисва на кармична разплата и на засилени материални стремежи. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

 

27 ЮЛИ 2019 – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Слънцето, което го подтиква да се раздава за хората. Ще налага мнението си с агресия, която ще го превърне в човек с взривоопасен характер, инатлив и самоуверен, очакваш винаги да е само на върха. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

 

28 ЮЛИ 2019 – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Слънцето, което го подтиква да се раздава за хората. Отново денят на раждане подтиква детето към амбиция, целеустременост, инат и нежелание да слуша съветите на околните, което му носи проблеми и му печели неприятели. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си и да е умерено във всичко.

 

29 ЮЛИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК        

Детето, родено в този ден, е повлияно от Лъва и от управителя на деня Луната. Денят му на раждане, ако го е избрало само, е носител на най-тежка кармична разплата, заради факта, че в предишни прераждания не е изявило себе си. Сега е длъжно да е ловец, да гони целите си без да се съобразява с околните, да не допуска за пореден път да е използвано от някого в чужда полза и чужди интереси. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

 

30 ЮЛИ 2019 – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно  на Лъва и на управителя на деня Марс.  Денят му раждане е причината да общува, но често да забравя подадената му ръка, защото не иска да признае, че е имало потребност някой да му помогне. Научете да цени стореното му добро. Съдбовният му път го орисва но допълнителни трудности в живота.

 

31 ЮЛИ 2019 - СРЯДА

Детето, родено в този знак е подвластно на Лъв и на управителя на деня Меркурий. Денят му на раждане, ако го е избрало само,  е носител на носител на кармична разплата, причина за трудностите в живота му, чрез чието преодоляване чисти кармата си, но в никакъв случай не се примирява, че някой, дори и Съдбата, си позволява да му поставя неочаквани бариери. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.