Автор: Светлана Тилкова-Алена

1 ФЕВРУАРИ ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Юпитер. Ще бъде инатливо, целеустремено, амбициозно и ще гони с желание целите си, устремено към върха. Съдбовният му път изисква да не надскача своите възможности.

2 ФЕВРУАРИ ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Венера.  Ще бъде по-затворено от обичайното, но това ще е неговото желание, защото себевглъбяването е неговия начин да преоткрива себе си и неуверено докато тръгне по своя самостоятелен път. Съдбовният му път изисква да общува, но е добре когато порасне да внимава какви хора допуска до себе си.

3 ФЕВРУАРИ СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Сатурн, планетата която ще му помогне да не е прибързано и да избягва грешките. Ще бъде устремено към изучаване на новото и непознатото, към създаване на нови познанства и приятелства, но на моменти и агресивно, ако нещата не се подреждат така, както си ги представя. Съдбовният му път изисква да се справя с трудностите, които среща, без странична помощ, за което ще помогне планетата управител на деня и ще притъпи агресията му.

4 ФЕВРУАРИ НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Слънцето. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности в живота. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън България, където с лекота ще носи кармичния си товар.  Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 ФЕВРУАРИ ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Луната. Ще обича да пътува, да покорява нови светове.  Ще бъде променливо в мненията и желанията си, но постоянно в исканията си. Ще бъде променливо в мненията и желанията си, но постоянно в исканията си. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията.

6 ФЕВРУАРИ ВТОРНИК

 Детето, родено в този ден е подвластно на Водолей и на управителя на деня Марс. Вибрацията в деня му на раждане е причината да се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията, но не бива да се опитва да подрежда живота на околните. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

7 ФЕВРУАРИ СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Меркурий. Вибрацията в деня му на раждане е носител на духовно и интелектуално израстване. Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност.

8 ФЕВРУАРИ ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и на трудности в живота, но и на засилени материални стремежи. Съдбовният му път изисква да овладява емоцията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9 ФЕВРУАРИ ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Венера. На моменти както е агресивно, амбициозно и инатливо, ще се превръща във вглъбено в себе си, замислено и меланхолично. Съдбовният му път изисква да овладява емоцията си. Съдбовният му път изисква да да не е прибързано.

10 ФЕВРУАРИ СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и Сатурн, който ще го превърне в задълбочено и добре обмислящо действията си. Вибрацията в деня му на раждане го превръща в упорито, амбициозно, но и инатливо, затова само от него зависи дали ще надмогне себе си, за да върви към върха или ще остане завинаги на първото  стъпало на житейската стълбица, сляло се с безличната тълпа. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да не надскача възможностите си.

11 ФЕВРУАРИ НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей  във властта на управителя на деня Слънцето. Независимо, че през първите години от живота си ще е колебливо и неуверено, в един момент чрез своята общителност дарена от планетата управител на деня, ще намери своето място и ще тръгне по отредения му път. Съдбовният му път е причината да е общително и често да сменя средата си.

12 ФЕВРУАРИ ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Луната. Ще бъде общително, но и много упорито и трудно ще прощава предателствата от страна на неговите приятели, заради склонността да привлича към себе си неподходящите и използвачите. Съдбовният му път изисква да се научи да се бори и да преодолява трудностите в живота си без странична помощ.

13 ФЕВРУАРИ ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Марс. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и повече трудности, но и на успех, дарен му от числото 13, стига да се възползва от качествата, които са му заложени. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България, където по-лесно ще надмогва препятствията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 ФЕВРУАРИ СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на  управителя на деня Меркурий. Ще бъде променливо, обичащо да пътува, неспокойно, с често сменящи се мнения, но винаги с упорство следва своите си цели. Съдбовният му път е причината да се стреми към стабилност и хармония.

15 ФЕВРУАРИ ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей, във властта на управителя на деня Юпитер. Денят у носи стабилност и хармония, но трябва да ги постига по честен начин и никога за сметка на нечий провал, за да не търпи Съдбовно наказание. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера, да е компромисно, но не в своя вреда.

16 ФЕВРУАРИ ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Венера. На моменти ще бъде замислено и меланхолично, устремено към обогатяване с нови знания. Ще се налага често да се примирява с втората позиция в живота. Съдбовният му път позволява да гради с труда си материална стабилност и да постигне финансова независимост. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 ФЕВРУАРИ СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на дена Сатурн, който ще го спира в неговия устрем. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата, трудности в живота и на изразени материални стремежи когато тръгне по своя самостоятелен път. Съдбовният му път изисква да овладява емоцията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 ФЕВРУАРИ НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на ден Слънцето. Ще бъде състрадателно и съпричастно на човешките проблеми, обичливо, но заради деня си на раждане, който, ако го е избрало само, го орисва на кармично наказание, заради проява на егоизъм в миналите му прераждания, ще е причина да се стреми лични облаги и да обсебва чувствата на хората. Съдбовният му път също изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 ФЕВРУАРИ ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Водолей, ако е родено до 06.14 ч, а след това от Риби е управителя на деня Луната, затова ще бъде от една страна човеколюбиво и всеотдайно. Ще бъде амбициозно, целеустремено, но и инатливо и  не веднъж ще застава срещу себе си. Ще очаква винаги да бъде възхвалявано и изкачено не пиедестал. Съдбовният му път изисква да не надскача своите възможности.

20 ФЕВРУАРИ ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Марс. От малко е добре да го научите да не криволичи в различни посоки, а да избере една, особено когато тръгне по своя самостоятелен път. Съдбовният му път изисква да общува, но е добре когато порасне да внимава какви хора допуска до себе си.

21 ФЕВРУАРИ СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде общително, но с мярка. Не бива да забравя подадената му ръка. Съдбовният му път изисква да се научи да се бори и да преодолява трудностите в живота си без странична помощ.

22 ФЕВРУАРИ ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата, носител на трудности, но и на изискването през целия си живот да развива прозорливост и предпазливост. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България, където по-лесно ще надмогва препятствията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 ФЕВРУАРИ ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Венера. Орисано е на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако се научи да търси причината за неуспехите си в себе си, а не в околните. Съдбовният му път е причината да се стреми към стабилност и хармония.

24 ФЕВРУАРИ СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на дена Сатурн, който ще го спира в неговия устрем. Орисано е на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не превръща парите в своя първостепенна житейска цел. Съдбовният му път е причината да се стреми към интелектуално и духовно израстване.

25 ФЕВРУАРИ НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е повлияно от Риби е управителя на деня Слънцето, затова ще бъде от една страна човеколюбиво и всеотдайно. Общително и агресивно, устремено към своето духовно и интелектуално израстване. Съдбовният му път изискващ само да печелите парите си и да твори само положителна карма.

26 ФЕВРУАРИ ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Луната. Ако само си е избрало тази дата на раждане е орисано на кармична отплата и на трудности, но и на изявени материални стремежи. Съдбовният му път изисква да овладява емоцията.

27 ФЕВРУАРИ ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Марс. Ще е амбициозно и устремено само към върха, но също така агресивни и упорито. Съдбовният му път също изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

28 ФЕВРУАРИ СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде амбициозно, целеустремено, но и инатливо и  не веднъж ще застава срещу себе си. Ще очаква винаги да бъде възхвалявано, че е уникално. Притъпете егото му. Съдбовният му път също изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

29 ФЕВРУАРИ ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Юпитер. От малко е добре да го научите да не криволичи в различни посоки, а да избере една, особено когато тръгне по своя самостоятелен път. Ако само се е родило в този ден си е избрало дата на кармична разплата, която ми налага да е ловец, а не жертва, да се бори за правата си и да следва целите си. Съдбовният му път изисква да общува, но е добре когато порасне да внимава какви хора допуска до себе си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.