1 ДЕКЕМВРИ 2019 – НЕДЕЛЯ    
Детето, родено в този ден е повлияно от Стрелец и от управителя на деня Слънцето. Ще бъде амбициозно, целеустремено, инатливо и готово на всичко, за да постигне целите си. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера, да е компромисно, но не в своя вреда.

2 ДЕКЕМВРИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелеца и на управителя на деня Луната. Сблъсъка на огнения знак и на огнената планета ще му помогнат да се отърси от колебливостта си и да върви смело по пътя си. Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност.

3 ДЕКЕМВРИ 2019– ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Марс. Ще бъде общително и бъбриво, ще омайва с думите си и хората ще го следват. Съдбовният му път изисква овладява емоции си и прекалената си чувствителност.

4 ДЕКЕМВРИ 2019– СРЯДА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Стрелец и управителя на деня Меркурий. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и на трудности в живота, които ще преодолява с огнената си същност, дарена му от влиянието на знака и на планетата управител. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 ДЕКЕМВРИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Юпитер, който е управител и на знака. От една страна ще бъде обичливо и готово да помогне, от друга ще е устремено към промени и пътувания. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

6 ДЕКЕМВРИ 2019– ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Венера, обещаващи да е амбициозно, но и инатливо и агресивно, ако някой му противоречи. Денят му на раждане го орисва на стремеж към стабилност и хармония в живота. Съдбовният му път е причината да е общително, но го научете да внимава кого допуска до себе си.

7 ДЕКЕМВРИ 2019– СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Сатурн. Ще бъде човечно, готово да помогне на нуждаещите си, устремено към духовно и интелектуално израстване. Съдбовният му път е причината да среща трудности, които ще го принуждават да се оглежда и да преценява дали не върви в погрешна посока.

8 ДЕКЕМВРИ 2019 – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден е повлияно от Стрелец и от управителя на деня Слънцето. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата, на трудности, но и на засилени материални стремежи. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън България. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане

9 ДЕКЕМВРИ 2019– ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелеца и на управителя на деня Луната. Ще е амбициозно, но и инатливо и агресивно, ако някой му противоречи. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

10 ДЕКЕМВРИ 2019 – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Марс. Ще бъде амбициозно, целеустремено, но в същото време ще се опитва насила да налага своята правота. От него зависи дали ще покорява върхове, или ще блокира своето развитие и ще се примири с посредствеността. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера.

11 ДЕКЕМВРИ 2019– СРЯДА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Стрелец и от управителя на деня Меркурий. Ще е колебливо и неуверено през първите години от живота си, а след това е длъжно да тръгне устремно по отредения му път и да не се отклонява от него заради нечии желания или за да не обиди някого. Съдбовният му път изисква да печели пари с труда си и да си осигури финансова независимост, но и да твори само положителна карма.

12 ДЕКЕМВРИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Юпитер. Ще бъде общително, ще сменя средата си докато намери своята. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност и да приема градивната критика.

13 ДЕКЕМВРИ 2019 – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Венера. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности в живота, за да изчисти кармата си от грешките, които е допускало в миналите си прераждания. Числото 13 му носи успех, ако съумее да се възползва от неговата сила. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 ДЕКЕМВРИ 2019 – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Слънцето. Устремено към стабилност, то е длъжно да се съобрази със заложеното му от Съдбата и да постига целите си само по честен начин, никога за сметка на нечий провал. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

15 ДЕКЕМВРИ 2019 – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Слънцето. Устремено към стабилност, то е длъжно да се съобрази със заложеното му от Съдбата и да постига целите си само по честен начин, никога за сметка на нечий провал. Съдбовният му път изисква да общува, но също така е причина да привлича към себе си неподходящи приятели и партньори.

16 ДЕКЕМВРИ  2019 – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Луната. Ако само се е родило в този ден, от една страна е орисано да се примирява с второто място в живота. От друга е длъжно да върви уверено по пътя си и да изяви интелекта си. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите само, без странична помощ. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 ДЕКЕМВРИ 2019 – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелеца и на управителя на деня Марс. Ако само си е избрало този ден е орисано на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън България. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 ДЕКЕМВРИ 2019 – СРЯДА
Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец  и на управителя на деня Меркурий. Ако само си е избрало този ден е подвластно на кармично наказание, за проявен егоизъм в минало прераждане. Управителя на деня ще го превърне в неуправляемо. Съдбовният му път позволява да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 ДЕКЕМВРИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец, и управителя на деня Юпитер. Ще бъде готово да помага на хората, но в същото време целеустремено, амбициозно и инатливо. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера.

20 ДЕКЕМВРИ 2019 – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Венера. Ще бъде неуверено и колебливо, докато изживее мига на своето мощно пробуждане. Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност.

21 ДЕКЕМВРИ 2019 – СЪБОТА
Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец и на управителя на деня  Сатурн. От една страна ще бъде общително, човечно и жертвоготовно, от друга ще е склонно да привлича към себе си неподходящи хора и да търпи разочарования. Съдбовният му път изисква да овладява своята чувствителност.

22 ДЕКЕМВРИ 2019– НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец, ако е родено до 06.21 ч, а ако е родено след този час е подвластно на Козирог и на управителя на деня Слънцето. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в миналите си прераждания. Съдбовният му път изисква да не е прибързано. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 ДЕКЕМВРИ  2019 – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е повлияно от Козирог и от управителя на деня Луната. Орисано е на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не търси причината за неуспехите си в околните, а се научи да се вглежда в себе си. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

24 ДЕКЕМВРИ 2019 – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Марс. Ще бъде орисано на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не превръща парите в своя основна житейска цел. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си.

25 ДЕКЕМВРИ 2019 – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде амбициозно и изпълнено с желание да гради професионална кариера, като с готовност ще помита изпречилите се на пътя му, дори и с цената на агресия, но бързо ще я потушава и ще страда, че я е допуснало. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите с живота си без странична помощ.

26 ДЕКЕМВРИ 2019 –ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в минали прераждания. Съдбовният му път изисква да пътува и да живее извън България. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

27 ДЕКЕМВРИ 2019 – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден е подвластно на Козирог и на управителя на деня Венера. От една страна ще е амбициозно и целеустремено, от друга инатливо и упорито, но също така и разпиляно, ако не го научите да е целенасочено. Съдбовният му път позволява да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията.28 ДЕКЕМВРИ 2019– СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Козирог и от управителя на деня Сатурн.  Ще бъде изпълнено с желание да е винаги на върха,  инатливо и готово често да застава срещу себе си, но и да е полезно на околните, дори и незаслужено. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера.

29 ДЕКЕМВРИ 2019 – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Слънцето. Ако само си е избрало този ден на раждане, търпи кармично наказание, заради липса на изява в минали прераждания, като сега трябва да се изяви като ловец, а не като жертва. Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

30 ДЕКЕМВРИ 2019– ПОНЕДЕЛНИК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Козирог и от управителя на деня Луната. Въпреки че може да е леко меланхолично, така както е общително, се превръща и в отмъстително към хората, които са му помогнали, защото не иска да признае слабостта си в дадени моменти. Съдбовният му път изисква да овладява своята чувствителност.

31 ДЕКЕМВРИ 2019 – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Марс. Ако само си е избрало тази дата на раждане е орисано на кармична разплата, за да изчисти кармата си чрез преодоляване на трудностите в настоящия си живот. Съдбовният му път изисква да овладява своята прибързаност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.