1 АВГУСТ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден е подвластно на Лъв и на управителя на деня Юпитер. Ще бъде изключително амбициозно и целеустремено, но и инатливо и упорито. Научете го да не застава срещу себе си. Съдбовният му път изисква да общува и ще е причина често да сменя средата си.

2 АВГУСТ 2019– ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Венера. Ще бъде подчинено на изискванията на неговата Съдба, забраняваща му да надскача своите възможности. Съдбовният му път изисква през живота си да преодолява трудностите без странична помощ, но ще успява защото ще ги приема като предизвикателство

3 АВГУСТ 2019 – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Сатурн. Ще бъде общително, изпълнено с любов към хората, ще се стреми да грее в светлината на собствения си успех. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън своята родина.

4 АВГУСТ 2019 – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на дена Слънцето, което е управител и на знака. Денят му на раждане, ако го е избрало само, го орисва на кармична разплата и трудности в живота, което няма да се хареса на гордия Лъв и често ще ги преодолява по необичайни начини. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията. Този ден не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 АВГУСТ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК    

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Луната. Съгласно вибрацията в деня си на раждане ще е променливо и устремено към пътувания, агресивно и всепомитащо, ако някой блокира пътя му. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

6 АВГУСТ 2019– ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Марс. Вибрацията в деня му на раждане отговаря на неговата лъвска природа и го подтиква към стабилност и хармония в отношенията. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност.

7 АВГУСТ 2019 – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Меркурий. Огнения знак ще създаде от него интелектуалец, готов за научни открития, осъзнаващ своята духовна същност. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

8 АВГУСТ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Юпитер. Денят му на раждане, ако го е избрало само го орисва на кармична разплата, а вибрацията, засилва материалните му стремежи, което е в хармония с желанието на Лъва да блести в лукс и материално благополучие. Съдбовният му път изисква да не е прибързано. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9 АВГУСТ 2019 – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Венера. Денят му на раждане го зарежда с желание да е винаги в първите редици, но често не преценява как да постига целите си и ще бъде агресивно и нападателно. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

10 АВГУСТ 2019 – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Сатурн, който ще забава действията му и ще го предпазва от грешки. Повлияно е от вибрация 1 - отговаряща на знака и на Слънцето и от десетката в деня му на раждане, които са причина да се стреми осъзнато към върха. Съдбовният му път е причината да се стреми към запознанства и често да сменя средата си.

11 АВГУСТ 2019 – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден е подвластно на Лъва и на управителя на деня Слънцето, което го подтиква да е любвеобвилно и всеотдайно. Денят му на раждане от една страна е причина за колебливост и неувереност. От друга повлияно от Луната е орисано да бъде на моменти бавно и да взима навреме дори и важните решения. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите без странична помощ.

12 АВГУСТ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК  

Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Луната, която въпреки че е амбициозно и целеустремено, го превръща и в меланхолично. Денят на раждане е носител на стремеж към общуване, към запознанства, но ако бъде предадено детето ще е готово да прояви агресия с думите си, за да отдалечи от себе си виновниците. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина.

13 АВГУСТ 2019 – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Марс. Денят му на раждане е носител на избраната от него кармична разплата, ако само реши да се роди под влияние на тази вибрация, на трудности, с чието преодоляване чисти кармата си. Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 АВГУСТ 2019– СРЯДА

Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Меркурий. Ще бъде променливо, устремено да опознава света, но в същото време агресивно и нападателно, ако среща трудностите по пътя си. Съдбовният му път изисква да върви по пътя на духовното си развитие и да гради професионална кариера.

15 АВГУСТ 2019– ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Юпитер. От една страна е орисано да се стреми към стабилност и да раздава обичта си, а от друга му е отредено да постига целите си само по честен начин и никога за сметка на някой друг. Съдбовният му път изисква да постигне с труда си своята финансова независимост.

16 АВГУСТ 2019 – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Венера. Ако само е избрало да се роди в този ден е орисано на кармично наказание, заради липса на изява в предишно прераждане и в настоящия живот ще се налага да се примирява с второ място. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 АВГУСТ 2019– СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Дева и управителя на деня Сатурн, който ще го спира в устрема му, за да избягва грешките. Ако само си е избрало този ден, е орисано на кармична разплата и трудности в живота си. Съдбовният му път изисква да постигне с труда си своята финансова независимост. Съдбовният му път изисква да не е прибързано. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 АВГУСТ 2019– НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден е подвластно на Лъва и на управителя на деня Слънцето, което го подтиква да е любвеобвилно и всеотдайно. Денят му на раждане, ако го избрало само му носи кармично наказание, заради проява на егоизъм в предишни прераждания. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане

19 АВГУСТ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК  

Детето, родено в този ден, е повлияно от Лъв и от управителя на деня Луната. Ще бъде амбициозно, но и инатливо, очакващо винаги да е възкачено на пиедестал, дори и незаслужено и склонно често да се разпилява в губещи времето му занимания. Съдбовният му път е причината да е общително.

20 АВГУСТ 2019 – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв, и от управителя на деня Марс. Ще бъде колебливо през първите години от живота си, докато изживее своето мощно пробуждане и осъзнае мястото си в този живот. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите само, като ги приема като предизвикателство.

21 АВГУСТ 2019 – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и от управителя на деня Меркурий. Денят му на раждане е причината да е общително и да търси непрекъснато нови запознанства, но също така е способно да унижава и наранява хората, които са му помогнали, защото не умее да цени получената помощ и да благодари. Съдбовният му път ще помага да ги преодолява ако се установи извън родината си.

22 АВГУСТ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и от управителя на деня Юпитер. Ако само е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 АВГУСТ 2019 – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден до 13.03 ч. е подвластно на Лъв, а след този час е повлияно от Девата и от управителя на деня Венера. Денят му на раждане е носител на кармична отплата. Ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не вини околните за грешките си. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера и да върви по пътя на своето духовно и интелектуално развитие.

24 АВГУСТ 2019 – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е повлияно от Девата и от управителя на деня Сатурн. Денят му на раждане е носител на кармична отплата и на закрилата на Съдбата, ако не поставя парите за своя водеща цел в живота. Съдбовният му помага да печели парите си с лекота.

25 АВГУСТ 2019 – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е повлияно от знака си Дева и от управителя на деня Слънцето, което ще го превърне в съпричастно към страданията на хората. Денят му на раждане е носител на духовни и интелектуални стремежи. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и своята чувствителност.

26 АВГУСТ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК  

Детето, родено в този ден, е повлияно от Дева и от управителя на деня Луната. Денят му на раждане, ако си го е избрало само е носител на кармична разплата и трудности в живота. Съдбовният му път изисква да не е прибързано. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

27 АВГУСТ 2019 – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Девата и от управителя на деня Марс. Ще е общително и амбициозно, устремено на всяка цена да постига целите си, но и безкрайно инатливо. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

28 АВГУСТ 2019 – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е повлияно от Девата и от управителя на деня Меркурий, управител на знака. Ще гони с агресия и импулсивно целите си. Няма да прощава на хората, които му пречат и ще го отстранява от пътя си без оглед на методите. Съдбовният му път е причината да е общително.

29 АВГУСТ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Девата и от управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало тази дата на раждане е орисано на най-тежко кармично наказание заради нежелание да изяви семе си в предишно прераждане. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите само, като ги приема като предизвикателство. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

30 АВГУСТ 2019 – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Девата и от управителя на деня Венера. Ще бъде общително, но и умерено в действията си и ще мисли дълго преди да вземе решение. Възможно е да не цени подадената ръка и оказаната помощ и да си печели неприятели. Съдбовният му път ще помага да ги преодолява ако се установи извън родината си.

31 АВГУСТ 2019 – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е повлияно от Девата и от управителя на деня Сатурн. Ако само си е избрало този ден е орисано на кармична разплата и трудности по пътя си, за да изчисти негативната карма, натрупана в миналите му прераждания. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията.