„Звездното небе над мен“ беше мотото на тазгодишния конгрес на Германския астрологичен съюз, който се проведе от 28 до 30 септември в Бад Кисинген, градче на шестдесет километра от Вюрцбург, събрал в конгресната зала астролози от всички краища на Германия, членове от Швейцария и България. Докладите бяха много и интересни. Лекцията на Алена „Числа и звезди. Числата в рождената дата – ключ за характеристиката на личните звезди“ се сля в обща поредица от лекции за раждането, живота, смъртта и новото раждане чрез докладите на Първия председател на Германския съюз на астролозите Клеменс Лудвиг „Астрология и смърт“, на Кристиян Кьониг „Душата на нощта – пътуване из звездното небе“ и на Бернхард Фиргау – „Звездното небе в мен – свободата и принудата в астрологията“. Интерес предизвика докладът на Рафаел Джил Бранд „Символиката на Дракона и негово значение в нашия век“, както и лекцията на австралийския астролог Бернадет Брейди, която разказа своите виждания за онази част у хората, съществуваща преди да имаме нашето звездно небе, докато си почиваме в енергийните структури на незримия свят и чакаме нашата нова инкарнация.
Светлана Тилкова – Алена, единственият член на съюза от България, изнесе 40-минутен доклад на тема  „Числа и звезди“, обосноваващ първенството на номерологията пред астрологията и нейното задължително включване в астрологичния хороскоп, последван от час и половина практически упражнения. Заради интереса на присъстващите в залата времето за упражнения беше увеличено с двадесет минути. След приключването на конгреса Алена получи писмена благодарност за изнесения доклад и практически упражнения от Конгресната комисия и председателството на съюза: „Скъпа Светлана!
Позволяваш ли ми по мейла още веднъж сърдечно да ти благодаря за твоя чудесен доклад? Всички от конгресната комисия и управителния съвет на Германския астрологичен съюз, от чието име ти пиша днес, бяха много впечатлени от доклада ти. Ти обогати нашия конгрес. Сърдечни и колегиални поздрави
Управителният съвет,
Конгресната комисия,
Доминик Томашевски“
Вечерите бяха изпълнени с приятни разговори и обмяна на информация между колеги и приятели, с които личната среща е веднъж в годината – на Конгреса.