Двата знака са противоположни и могат много да научат един от друг. Ако постигнат компромис в отношенията, ако Лъвът не проявява постоянно желанието си да властва над сводолюбивия Водолей, двамата могат да създадат отлично семейство и да бъдат перфектни делови партньори. Не са изключения случаите, когато двамата развиват семеен бизнес и достигат своя връх.