Двамата партньори ще съжителстват трудно, въпреки че се привличат и си помагат взаимно. Водолеят няма да задоволява капризите на Везните и ще се ядосва от непрекъснатото пилеене на пари. Сексуалният им живот е пълноценен и би могъл да се превърне в предпоставка за перспективен брак, ако преодолеят различията помежду си.