Привидно Везните и Телецът са в пълна хармония заради управителя на двата знака – Венера. За съжаление това впечатление е измамно заради непреодолимите различия между двамата и невъзможността на Телеца да изтърпи капризите и опитите на Везните да го унижава, неоценявайки качествата му.