Везни и Дева не успяват да постигнат хармония в отношенията си. На Везните винаги им е необходимо много жизнено пространство. Девата трудно се примирява с непрекъснатия стремеж към промени на Везните и липсата на желание да се съобрази с реда на Дева.