Телецът и Везните са в пълен синхрон, но Телецът е твърде бавен за Везни. Често Везните ще се дразнят от това, че Телецът не е достатъчно изискан и не държи да блести с външността си. При Везните липсва честото желание за секс за разлика от Телеца, затова той трябва да полага усилия, докато постигнат хармония. Трудна задача.