Стрелецът е прекалено деен за Телеца. От една страна, Телецът ще прояви разбиране по отношение непрекъснато бликащите идеи на Стрелеца и ще му дари сигурност. От друга страна, проблем може да се породи от опитите на Телеца да лиши Стрелеца от личната му свобода. Ако Телецът не промени отношението си към желанието на Стелеца да се чувства като волна птичка, раздялата им е гарантирана.