Телецът привлича Рибите, защото им гарантира сигурността, към която се стремят, и им помага да станат по-земни. Ако изгладят сексуалните проблеми, връзката може да е стабилна. Въпреки това не мисля, че биха били щастлива двойка в брака, защото Телецът трудно понася емоционалните изблици и непрекъснатите плачове на Рибите.