Двамата партньори ще си допаднат във всяко отношение заради еднаквата житейски философия и общия стремеж към стабилност. Козирогът няма да е съгласен единствено с опитите на Телеца да получи на всяка цена това, което иска. Няма да липсват и проблеми в сексуално отношение, породени от факта, че Козирогът приема секса по-често като задължение.