Стрелецът е прекалено деен и променлив за родените Телци. Телецът ще срещне разбиране от страна на Стрелеца и ще му дари сигурност. Проблем може да се създаде от опитите на Телеца да лиши Стрелеца от личната му свобода и проявите му на ревност, типична особеност в характера на всеки роден в Телец.