Стрелецът е приятен на Рака, защото споделят много общи интереси, но е прекалено независим за него. Трудно му е да го следва в забързания му ритъм на живот. Ако създадат семейство, Стрелецът в един момент ще реши, че е окован във вериги. Скоро ще започнат проблемите, водещи до раздяла.