Двата знака са прекалено еднакви, за да разчитат на разбирателство. Те не успяват да си бъдат взаимно полезни, защото им е трудно да проявят разбиране един към друг. В семейния живот би ги свързвало само физическото привличане, което не винаги е достатъчно за стабилна връзка.