Скорпионът е способен сериозно да нарани Рака със своята ирония и остри забележки. В сексуално отношение Ракът и Скорпионът са идеалната двойка. Ако чувствата им са достатъчно силни, двамата могат да създадат хармонично семейство, в което Ракът ще има закрилата на Скорпиона.