Телецът се струва на Рибите прекалено бавен и педантичен. Да не говорим, че като земен знак Телецът наранява чувствителността на Рибите с нежеланието да се съобразява с настроенията им. Ако Телецът реши да се промени (нещо почти невъзможно), могат да съжителстват поносимо.