Лъвът и Рибите се разбират трудно, защото сантименталните Риби с непрекъснатите си оплаквания и свръхчувствителност в един момент задължително започват да досаждат на Лъва, рискувайки да го отблъснат от себе си. Връзката им ще бъде трудна, а до брак е по-добре да не се стига.