Ракът и Телецът се привличат в сексуално отношение и заради общото си желание да живеят защитени и сигурни в своя дом. Въпреки това Телецът ще се ядосва ежеминутно на нежеланието на Рака да се освободи от страховете си и да контролира емоциите си. Бракът между двамата няма да бъде лесен.